Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 401

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 401

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

389

ArL

108. Er werd op gewezen, dat hier, evenals in de artt. en 105, alleen wordt melding gemaakt van stoffen welke „in hooge mate" aan zelfontbranding onderhevig zijn.

g-J

noodzakelijkheid werd betoogd om de bepaling beperken tot werklokalen boven den beganen grond, maar die ook uit te strekken tot localiteiten beneden den beganen grond. Sommige leden meenden, dat de bepaling verscherpt behoort te worden, in dien zin, dat worde voorgeschreven dat de trap van steen of van ijzer moet zijn. Andere wezen er op, dat de bepaling, in tegenstelling met de overige voorschriften van dit hoofdstuk, in haar geheel vrij slap is. Zij zagen geen reden, waarom zij beperkt is tot fabrieken waarin 10 of meer arbeiders werkzaam zijn; het aanwezig zijn van een trap is niet minder gewenscht, wanneer er b.v. slechts 9 arbeiders zijn. Verscherping zou te minder bezwaar ontmoeten, omdat ingevolge art. 247 van het bepaalde bij dit artikel vrijstel-

ArL

De

log.

van

dit artikel niet te

ling

kan worden verleend.

ArL

De

in dit artikel opgenomen regeling werd door ingewikkeld en te minutieus geacht; zij wezen er op, dat het van uiterst weinig beteekenis schijnt, of eene doorgangsbreedte 0,40 M. of 0,45 M. meer moet bedragen dan 1,50 M. De telkens voorkomende uitdrukking „met dien verstande" draagt er niet toe bij om het artikel eenvoudiger te doen schijnen. Herinnerd werd hierbij aan den reeds vroeger uitgesproken wensch om de uitzonderingsvoorschriften, betreffende reeds bestaande fabrieken, afzonderlijk te vermelden als overgangbepa-

III.

sommigen

te

lingen.

Memorie van Toelichting

is de bedoeling van het de aanwezigheid van een hijschbak geen invloed mag hebben op het aantal of de breedte der trappen. Men zou er echter ook uit kunnen lezen, dat van een hijschbak geen gebruik mag worden gemaakt. Gevraagd werd daarom, of het niet beter ware, in het eerste lid, vóór het woord „bedragen," in te voegen: „afgezien van de aanwezigheid van een hijschbak."

Blijkens de

laatste lid, dat

ArL

113.

Met betrekking

van dit artikel den beganen grond, In plaats van 3,50 Verscheidene leden willen doen vervallen ling

ook

tot

uit te

om de bepabreiden tot localiteiten beneden

de noodzakelijkheid

werd hetzelfde opgemerkt als bij art. M. zouden sommige leden liever lezen

log. 3

M.

zouden gaarne de noodladder uit dit artikel en voor alle gevallen een noodtrap als eisch willen zien gesteld. Een ladder toch is weinig geschikt om in geval van brand aan een groot aantal personen de gelegenheid te geven tot ontkoming. Bovendien zal een houten ladder zelf aan brandgevaar blootstaan en levert een heet geworden ijzeren

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 401

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken