Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 172

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 172

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

i6o

de gewone deur nog eene andere inrichting die gelegenheid biedt zoo mogelijk tot ontkoming^ en anders tot redding. Dat dit niet wordt geëischt bij gelijkstraatsche werklokalen, waar eene buitendeur aanwezig is, houdt verwerklokaal

naast

moet bestaan,

band met de omstandigheid, dat in dergelijk lokaal hulp van buiten kan worden verleend. Dat het ook niet wordt vereischt bij werklokalen, die lager liggen dan de begane grond, komt daaruit voort, dat van uit die lokalen in den regel geen gelegenheid tot ontkoming of redding is aan te brengen. Met betrekking tot deze lokalen wordt verwezen naar art. 87, dat voor een aantal van die werklokalen eene strenge bepaling bevat.

In alle overige lokalen moet gelegenheid zijn tot ontkoming of wanneer de bevoegde ambtenaar meent, dat daarmede kan worden volstaan, eene gelegenheid tot redding. Eene gelegenheid tot ontkoming moet zoodanig zijn, dat de arbeiders het lokaal

kunnen verlaten zonder hulp van buiten, terwijl bij eene gelegenheid tot redding kan worden volstaan met eene zoodanige inrichting, waardoor met hulp van buiten het lokaal kan worden verlaten.

Ar

in afwijking van Brandbluschmiddelen worden nu het bepaalde in art. 12 onder 10 van het Veiligheidsbesluit ook voorgeschreven bij tot eene fabriek of werkplaats behoorende bergplaatsen van stoffen, die aan zelfontbranding of aan broeiing onderhevig zijn. De inspecteur zal hebben te beoordeelen of de brandbluschmiddelen doelmatig zijn. Waar bijv. gevaar is te duchten voor brand van petroleum, zal het ter beschikking stellen van water geen geschikt brandbluschmiddel opleveren, maar zal bijv, de aanwezigheid van zand kunnen worden geëischt. Eindelijk wordt den ambtenaar de bevoegdheid toegekend zich te overtuigen of de bluschmiddelen in goeden staat van onderhoud verkeeren en of zij bruikbaar zijn. Eene opgerolde slang, die bij gebruik zoodanig blijkt te lekken, dat slechts een kleine hoeveelheid water den brand kan bereiken, zal dus vervangen moeten worden. f.

105.

In de artt. 106 tot 117 zijn voorschriften opgenomen, die van toepassing zijn alleen op fabrieken.

ArL 106. Het voorschrift het Veiligheidsbesluit.

is

ontleend aan

art.

11

onder

i

van

in schoorsteenen en rookgeleidingen van hout, bekleed of ommetseld is, levert meermalen groot gevaar voor brand op, ook omdat balken er toe kunnen leiden, dat een uitgebroken brand zeer spoedig groote uitbreiding verkrijgt. Met het oog daarop moet aan het bepaalde in dit artikel groote waarde worden toegekend. Het hier bedoelde voorschrift van het Veiligheidsbesluit is uit den aard slechts van toepassing op inrichtingen, waarin 10 of meer personen plegen te verblijv^en, wanneer althans in de inrichting geen krachtwerktuig of oven aanwezig is. Volgens het ontwierp zal het artikel ook van toe-

De aanwezigheid

zelfs

wanneer

dit

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 172

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken