Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 433

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 433

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

421

worden bemoeilijkt deze leden zouden den korteren daarom alleen willen zien toegekend aan de gehuwde vrouwen die daartoe het verlangen te kennen geven. Overigens werd opgemerkt, dat er geen aanleiding bestaat om gehuwde vrouwelijke personen, die haar zeventiende jaar nog niet voleind hebben, op anderen voet te behandelen dan degenen die ouder zijn. Men verwees met betrekking tot dit punt naar de daaromtrent bij art. 8 gemaakte opmerking. stig

zullen

;

werktijd

Verscheidene leden spraken er ten slotte hun leedwezen over dat de werking van de bepaling beperkt is tot de jeugdige en vrouwelijke personen, die in fabrieken en werkplaatsen werkzaam zijn. Talrijke groepen van jongens, meisjes en vrouwen, die op kantoren, als verpleegsters, of op andere wijze buiten fabrieken of werkplaatsen werkzaam zijn, zullen dientengevolge van de bescherming der wet verstoken blijven. Gaarne zouden deze leden zien, dat ook voor de jongens, meisjes en vrouwen, welke anderen dan den daarin bedoelden arbeid verrichten, de duur daarvan tot tien uren per etmaal beperkt worde. De bepalingen van de artt. 268 en 269, welke slechts in zeer geringe mate aan den wensch dezer leden tegemoet komen, zouuit,

den alsdan kunnen vervallen. »

Art

2b(^.

tramwagens

Gevraagd werd, waarom nevens schepen, spoor- en ook gesproken wordt van andere wagens waar-

niet

mede goederenvervoer

plaats heeft.

Art. 270. In aansluiting aan hetgeen reeds

bij

andere artikelen

werd opgemerkt, werd er op gewezen, dat de algemeene maatregel van bestuur niet jongens, meisjes en vrouwen, maar categorieën van jongens, meisjes en vrouwen zal moeten aanwijzen. In plaats van de verwijzing naar art. 309, onder 2, zouden sommige leden liever de vermelding zien van de bedrijven waarin zich de bij dat artikel bedoelde schadelijke invloeden kunnen doen gelden. Art. 271. Bij een groot aantal leden bestond tegen dit artikel gering bezwaar. Zij zagen daarin een zeer bedenkelijken terugtred op de reeds niet zoo heel groote schrede in de goede richting, welke door de bepaling van art. 267 wordt gedaan. Blijkens het medegedeelde in de Memorie van Toelichting is de bepaling van art. 271, welke in het oorspronkelijk ontwerp niet voorkwam, haren oorsprong verschuldigd aan de bedenkingen, welke van de zijde der bij de textiel-industrie betrokken werkgevers in Twente en in Tilburg tegen dat voor-ontwerp werden ingebracht, en zou zij toepassing vinden ten behoeve van de spinnerijen en de wollenstoifenfabrieken. De bepaling luidt echter algemeen en zal dus ook tot andere soorten van fabrieken en werkplaatsen

geen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 433

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken