Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 98

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 98

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

i

36o den Oceaan, enz. werkzaam was, dus zoowel visvreemde vaartuigen, terwijl de verzekering natuurlijk beperkt behoort tot worden tot werklieden in Nederland werkzaam, en tot hen, die op Nederlandsche vaartuigen buiten Nederland ter zeevisscherij gaan of woonachtig. Daar het niet kan voorkomen, dat een buitenlandsche ondernemer op de Nederlandsche wateren ter zeevisscherij gaat, is opname van een bepaling als die van artikel 9, tweede lid, der Ongevallenwet i go niet noodzakelijk. Immers volgens artikel 2 van een tusschen Nederland, België, Denemarken, Duitschland, Frankrijk en Engeland gesloten tractaat van 6 Mei 1882, goedgekeurd bij de wet van 15 Juni 1883 {Staatsblad n^ 53), genieten de visschers van eiken Staat het uitsluitend recht van visscherij binnen een kring van drie mijlen, gerekend van de laagwaterlijn langs de geheele uitgestrektheid der kusten van eiken Staat en evenzeer langs de eilanden en banken, die daarmede in verbinding staan. En voor het zeker uiterst zeldzaam geval, dat een buitenlandsche zeevisscher een zijner timmerlieden naar Nederland zendt om een in Nederlandsche haven binnengeloopen visschersvaartuig te repareeren, behoeft soortgelijke bepaling evenmin te worden opgenomen, omdat niet gevreesd behoeft te worden, dat daardoor de buitenlandsche werkgever in gunstiger conditie komt dan de Nederlandsche.

de Noordzee,

schers op Nederlandsche als

HOOFDSTUK

IL

Van de uitvoering der verzekering. Artikel

24.

Aan de Rijksverzekeringsbank

dezer verzekering opgedragen.

is

de uitvoering

Voor de belanghebbenden, vallende

dit ontwerp en onder de Ongevallenwet igoi, werkt dus dezelfde organisatie en de gelden op te brengen door de verschillende werkgevers komen in dezelfde kas.

onder

De ben

bepalingen der Ongevallenwet 1901, welke betrekking hebop de Rijksverzekeringsbank, zijn dus van toepassing. Dit

geval met de artikelen 13, eerste lid, 14, 15, 16, 17 18, tweede hd, 95, 96 en 97 dier wet. De overige bepalingen der Ongevallenwet 1901 gelden alleen voor zoover zij uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.

is

het

91, 92, 93,

HOOFDSTUK

III.

Van den omvang der schadeloosstellingen en de berekening daarvan. Artikelen 25 tot en met 68. Deze artikelen regelen den omvang en de wijze van berekening der schadeloosstellingen, welke toekomen aan een verzekerde, die door een bedrijfsongeval tijdelijk of voortdurend ongeschikt is tot werken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 98

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken