Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 115

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 115

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

I03

veld gewonnen, dat een arbeidsduur van elf uur te lang is en tal van werkgevers laten dan ook veel korter arbeiden. Toch behoort eene wet, welke, zooals in den aanhef der toelichting werd gezegd, de regeling van den arbeidsduur niet aan het bedrijf zelf kan overlaten, niet dan uiterst voorzichtig te zijn met het inkorten van den normalen arbeidsdag, wil men niet het gevaar loopen, dat die normale dag voor menig bedrijf tekort zou blijken. Er dient op te worden aangestuurd, dat de arbeider niet zijn geheele leven verdeelt tusschen de werkplaats en zijn slaapstede. De werkgevers

behooren er geleidelijk toe te worden gebracht om hun bedrijf op een korteren arbeidsdag in te richten. Daarom heeft de ondergeteekende niet geaarzeld om voor de vrouwen en jeudige personen den o-urigen werkdag als den normalen aan te nemen en daarnevens de bepaling op te nemen, dat die normale werktijd nog kan worden ingekort in abnormale bedrijven, waaronder in het kort te verstaan zijn de bedrijven, waarin de arbeiders aan zeer schadelijke invloeden, inhaerent aan het bedrijf, blootstaan. Voorts bepaalt het ontwerp, dat de gehuwde vrouw op Zaterdag niet langer dan gedurende acht uren arbeid mag verrichten Deze bepaling is opgenomen in het belang van het arbeidersgezin. Des Zaterdags pleegt de woning een extra schoonmaakbeurt te krijgen en het kan er slechts toe bijdragen om den man des Zaterdagsavonds uithuizig te maken, indien hij, van zijn werk thuiskomende, zijne vrouw nog druk bezig vindt met wasschen en schrobben. En evenmin kan het in het belang van het gezin zijn, dat de vrouw, na een volslagen arbeidsdag in de fabriek of werkplaats te hebben doorgebracht, nog uren lang door huishoudelijke bezigheden in beslag wordt genomen. Eindelijk is een vervroegd einde van den werkdag op Zaterdag van belang om tijdig inkoopen te doen, terwijl dat tijdig koopen wederom een gunstigen invloed heeft op een vroeg sluiten van winkels. I

is gebracht in de voorschriften nopens de rustde werktijden. Volgens de wet van 1889 (art. 6) moet de arbeid worden afgewisseld door ten minste één rusttijd van een uur tusschen 1 uren des voormiddags en 3 uren des namiddags. In den regel worden naast dezen middagrusttijd nog een of meer rustpoozen van korteren duur gegeven. Die middagrusttijd is echter in tal van gevallen te kort, in al die gevallen namelijk, dat de arbeider niet kort bij de fabriek of werkplaats woont. Willen de arbeiders dan toch deelnemen aan het middagen dit te bevorderen is zeker gewenscht maal in het gezin dan moeten zij hun maal in haast gebruiken, terstond daarna weder op weg gaan naar de fabriek of werkplaats en dus den arbeid weder hervatten zonder dat van uitrusten sprake is kunnen

Wijziging

d.

tijden tusschen

1

zijn.

Dit kan niet wenschelijk worden geacht. Daarom is getracht ontwerp de zaak zoo te regelen, dat er voor den werkgeeen prikkel bestaat om een middagrusttijd van i V2 luir te

in het

ver

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 115

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken