Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 157

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 157

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

145 te verbieden, gelegen in een verlangen om haar niet te onttrekken aan haar gezin en in het bijzonder niet aan hare kleine kinderen. Gevaar voor het leven of de gezondheid alleen voor de moeders van kleine kinderen en niet voor de overige vrouwen bestaat natuurlijk bij den arbeid op de steenfabriek niet en alleen dergelijk gevaar kon ingevolge de bestaande Arbeidswet tot het vaststellen van eenig voorschrift leiden. De ondergeteekende wenscht voor het oogenblik geheel te laten rusten de vraag, in hoeverre er aanleiding bestaat om maatregelen te nemen om de moeders van kleine kinderen uit alle mogelijke fabrieken en werkplaatsen te weren. Voor de steenbakkerijen bestaat echter een bepaald motief. Het onderzoek naar den arbeid op steenbakkerijen, waarop boven werd gedoeld, heeft toch aan het licht gebracht, dat in de steenplaatsen aan den Hollandschen IJssel men het liefst geen afzonderlijke arbeiders maar zoo mogelijk geheele gezinnen in dienst neemt. Bij het aannemen van werkkrachten wordt in de eerste plaats rekening gehouden met het aantal vrouwelijke of jeugdige arbeidskrachten, hetwelk het gezin van den arbeider kan leveren. Wil een arbeider werk bekomen of behouden, dan is in vele gevallen zijn vrouw genoodzaakt deel te nemen aan den arbeid in de fabriek, zelfs als zij kleine kinderen heeft te verzorgen. Er zijn fabrikanten, die er zich in het geheel niet om bekommeren of de vrouwen, die zij tot den arbeid pressen, niet gemist kunnen worden in haar gezin. Te dien aanzien zijn ergerlijke ongevallen bekend geworden. Aan dien toestand moet een eind worden gemaakt; het eenig middel om daartoe te geraken schijnt een verbod om welken arbeid ook door moeders van kleine kinderen te doen

wenscht

verrichten in steenbakkerijen. Een en ander neemt intusschen niet weg, dat zich gevallen kunnen voordoen, waarin ook de moeder van nog jeugdige kinderen in de steenfabrieken moet kunnen arbeiden. Wanneer bijv. de huisvader, tevens de kostwinner van het gezin, voor geruimen tijd buiten staat is om te werken, dan zal niemand het aan de moeder euvel duiden, wanneer zij door arbeid zelfs in een steenfabriek in het onderhoud van haar gezin zooveel mogelijk tracht te voorzien. in dergelijke gevallen den arbeid te kunnen toestaan is art. 69 opgenomen.

Om

Artt. 70 en 71. Het voorschrift van art. 8 der tegenwoordige Arbeidswet is eenigszins uitgebreid in de artikelen 70 en 7 1 van het ontwerp terug te vinden. De uitbreiding betreft de vrouwelijke personen, die buiten een fabriek of werkplaats arbeid verrichten en ten aanzien van wie het ontwerp beperking bevat van den arbeidsduur. De bestaande Arbeidswet omvat in art. 8 slechts de

vrouwelijke personen, die in eene fabriek of werkplaats arbeid verrichten, terwijl in art. 5 de arbeidsduur alleen voor de in eene fabriek of werkplaats werkzame jeugdige personen en vrouwen III.

10

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 157

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken