Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 30

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 30

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

;

20

aan haar echtgenoot krachtens de bepalingen van het a. voorgaande hoofdstak was toegekend of voorloopig toegekend een rente, welke niet ingetrokken werd, echtgenoot, nadat deze den wachttijd voor de vervuld had, krachtens artikel 1 1 1 was toegekend een rente, welke niet ingetrokken werd, of

aan

b.

haar

invaliditeitsrente

haar echtgenoot den wachttijd voor de invaliditeitsrente c. vervuld had en, was hij bij zijn overlijden langer dan tien jaren verzekerd, over de laatste tien jaren ten minste loo premieweken had; bij de berekening van den wachttijd en van de loo premieweken blijven buiten aanmerking de premiën betaald door of voor den schipper of den schepeling, bedoeld in artikel ii n**, z. Indien in het geval onder litt, c voorzien niet uitgemaakt (2) kan worden of de laatste 100 premiën, welke in rekening gebracht worden, over de laatste tien jaren betaald zijn, wordt aangenomen dat dit het geval is. Geen rente wordt toegekend aan de weduwe van hem, (3) aan wien ontheffing van den verzekeringsplicht werd verleend of

wiens verzekering hernieuwd werd, Was de weduwe meer dan eens gehuwd, dan komt voor (4) de toepassing van dit artikel en van het tweede lid van artikel 53 alleen het laatste huwelijk in aanmerking. Artikel 51.

Geen

rente wordt aan de

weduwe toegekend:

a. indien het huwelijk gesloten werd, hetzij nadat haar echtgenoot zijn zestigste levensjaar ingetreden was, hetzij na de toekenning of voorloopige toekenning aan haar echtgenoot der rente, bedoeld in litt. a van het voorgaande artikel;

indien

b.

zij

van haar echtgenoot van tafel en bed gescheiden was. Artikel 52.

De weduwe

(i) i''.

a.

indien er

zij

heeft recht op een rente

invalide

is

:

en

geen vooruitzicht bestaat op geheel of gedeeltelijk

herstel der verloren arbeidskracht, of b.

2".

de invaliditeit onafgebroken een half jaar heeft geduurd indien

zij

den

leeftijd

van zeventig jaren bereikt

heeft.

Is de weduwe nooit in Nederland werkzaam geweest op (2) de wijze in het eerste lid van artikel i omschreven, dan treedt bij de toepassing van het tweede lid van artikel 9 in de plaats

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 30

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken