Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 435

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 435

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

423

de textiel-industrie reeds verscheidene jaren bestaat, niet opaangezien de Engelsche arbeiders bekwamer zouden zijn dan de onze is dit inderdaad het geval, dan volgt daaruit, dat de menschelijke arbeid voor het pruductievermogen wel ter dege in aanmerking komt. Ook de door de belanghebbenden uitgesproken vrees, dat het juist de beste werkkrachten zouden zijn, welke naar Duitschland zouden trekken, spruit blijkbaar uit dezelfde overtuiging voort. Door de textiel-fabriekanten wordt de vermindering der productie bij invoering van den lo-urigen arbeidsdag op ongeveer lo pet. geschat. Deze berekening faalt om twee redenen: vooreerst is daarbij geen rekening gehouden met evenbedoeld feit, dat de productievermindering geen gelijken tred houdt met de verkorting van den arbeidsdag, en in de tweede plaats wordt daarbij ten onrechte aangenomen, dat de Twentsche spinnerijen thans een gemiddelden arbeidsdag van 1 1 uren zouden hebben. Men gaf hieromtrent de volgende cijfers, aangevende den gemiddelden wekelijkschen arbeidsduur in de ruim 60 fabrieken, waarin ongeveer 20.000 textiel-arbeiders in de voornaamste nijverheidscentra van Twente hun bestaan vinden in

gaat,

;

Enschedé Hengelo

61 tot 65 uur

62

64

Oldenzaal Nijverdal

60

61

59 58

60 60

Almelo

maximum van 65 uur waaronder dan nog begrepen is de tijd benoodigd voor het schoonmaken der machines. Het blijkt dus, dat over het algemeen genomen in de textiel-fabrieken thans reeds minder dan 10^/2 uur per dag- wordt gearbeid, zoodat eene algemeene toepassing van de bepaling van art. 267, welke den wekelijkschen arbeidsduur tot een maximum van 58 of, wanneer men het zonder gehuwde vrouwen kan stellen, 60 uur zou beperken, voor de bedoelde fabrieken volstrekt niet zulke ver strekkende gevolgen zou hebben als wordt medegedeeld. In andere landen is de lo-urige werkdag in de textiel-industrie na veel strijd ingevoerd en blijkt die thans goed te voldoen Slechts in 12 a 14 fabrieken wordt het

bereikt,

het scheen dus een verstandige politiek bij ons dergelijken strijd voorkomen door bijtijds een bevredigende wettelijke regeling tot stand te brengen. In de tweede plaats werd ook hetgeen omtrent de buitenlandsche fabrieken wordt medegedeeld niet geheel juist geacht. In Duitschland, zegt de Memorie van Toelichting, mag door vrouwen in de spinnerijen 1 1 uren per etmaal en 65 uren per week worden gewerkt; wanneer nu hier te lande door de vrouwen slechts 10 uren per etmaal kan worden gewerkt, zullen de goede arbeidsters in Duitschland in 1 uren zeker meer kunnen

te

1

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 435

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken