Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 232

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 232

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

220

worden verstaan de machinisten, de

koetsiers, de wagenbestuurtrams en de conducteurs. Daarnaast zal de zich moeten uitstrekken over de personen, wier werkzaamheden van invloed kunnen zijn op de veiligheid van het verkeer, dus op stationschefs, rangeerders, seinwachters, wisselwachters, brugwachters enz. Eindelijk is bepaald, dat de regeling ook betrekking behoort te hebben op personen, die in dienst van de onderneming werkzaam zijn ten behoeve van het openbaar middel van vervoer. Tot deze rubriek moeten worden geniet vallende onder de vorige rubriek bracht personen, die op de stations of halten werkzaam zijn ten behoeve van het openbaar middel van vervoer en voorts de controleurs, wanneer zij allen belast zijn met toezicht op de conducteurs en zich niet hebben in te laten met de veiligheid van het verkeer. Ook behooren tot deze categorie de wegwerkers, de stalknechts, de bestellers, de railvegers enz. Het is wenschelijk te doen uitkomen, dat niet de eigenaar van het middel van vervoer aansprakelijk is voor de naleving van de wetsbepalingen, maar de persoon, die het openbaar middel van vervoer exploiteert. Dit is uitdrukkelijk bepaald in

ders bij regeling

electrische

art.

349.

TWEEDE AFDEELING. Van de

zondagsrust.

In de bestaande Arbeidswet komt eene regeling voor, die betrekking heeft op de Zondagsrust, welke regeling, naar de ondergeteekende meende, in het ontwerp van wet niet mocht ontbreken. In afwachting van de herziening der Zondagswet kunnen voorshands de artikelen 361 tot en met 368 in dit ont-

werp

worden gemist. in werking treden van deze wet zal het voorschrift van art. 7 der tegenwoordige Arbeidswet vervallen. Het gevolg daarvan zoude zijn, dat arbeid van vrouwen en jeugdige perniet

Met

het

sonen in fabrieken en werkplaatsen zoude zijn toegestaan, zoolang niet eene algemeene regeling van de Zondagsrust in werking was getreden. Opgenomen worden een aantal bepalingen, die waarborgen, dat hetgeen thans ingevolge de bestaande Arbeidswet verboden is, ook verboden blijve. Daartoe heeft de ondergeteekende zich intusschen niet beperkt. In het ontwerp van wet worden onder meer voorschriften, die dusver alleen betrekking hebben op vrouwen en jeugdige personen, uitgebreid tot volwassen mannen. Aanleiding om die mannen uit te sluiten van de regeling van de Zondagsrust schijnt niet te bestaan. Kon er in de bestaande Arbeidswet geen sprake van zijn om ZondagTSrust aan mannen te waarborgen, met dit ontwerp van wet staat dit geheel anders. Nu in dit ontwerp de Overheidsbescherming

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 232

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken