Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 511

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 511

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

499

Met betrekking tot het betoog, dat enkele punten in de wet behooren te worden vastgelegd, wordt verwezen naar hetgeen in het algemeen gedeelte dezer memorie te dien aanzien is medegedeeld. bestuur.

(oud

P

ó).

Niet zonder bedoeling

is

niet het

maar „werken" gebezigd. Wanneer toch de

woord „verblijven"

welke voor in en benoodigd is, als arbeidstijd wordt aangemerkt, dan zal een aannemer er wellicht op uit zijn om den tijd, dien de arbeiders in den caisson doorbrengen, zoo lang mogelijk en den tijd, dien de arbeiders in de schutsluis doorbrengen, zoo kort mogelijk te doen duren. Ingevolge k zal in den algemeenen maatregel worden bepaald den tijd, gedurende welken het in- en uitschutten moet plaats hebben. Daaruit volgt, dat een minimum-eisch zal worden gesteld. Intusschen zal het voor de arbeiders nimmer kwaad kunnen indien de minimumtijd wordt overschreden. Moet de aannemer zorgen, dat de werktijd in den caisson en de tijd voor in- en uitschutten te samen zekeren duur niet overschrijden, dan zal hij er stellig op rekenen om het in- en uitschutten niet langer te doen duren dan strikt noodig is. Kan, zonder dat de aannemer zich schuldig maakt aan eene overtreding, het in- en uitschutten langer duren dan daarvoor als minimum is aangewezen, dan zal dat menigmaal geschieden. Gevreesd behoeft niet te worden, dat de arbeiders den tijd van in- en uitschutten zullen bekorten omdat, zooals in de Memorie van Toelichting werd medegedeeld, het in de bedoeling ligt om voor te schrijven, dat de schuttijden door automatische kranen tijd,

uitschutten

verzekerd zijn. De overige opmerkingen

zullen

worden overw ogen b

ij

ontwerpen van den algemeenen maatregel.

Met betrekking tot de 9 punten, waarop in het verslag de aandacht wordt gevestigd, kan worden medegedeeld: 1". De opmerking heeft aanleiding gegeven tot eene aanvulling van het ontwerp, voorkomende in art. i onder o (nieuw).

2. 3**.

verbod

Het bedoelde

is

De opmerking om te rooken

genoegzaam verzekerd

in art

i

onder

geleid tot aanvulling onder

heeft

/i

c.

en

/.

Een

den algemeenen maatregel kunnen ook zal kunnen worden voorgeschre-

zal in

worden opgenomen terwijl ven, dat geen andere dan zuivere, niet verontreinigde lucht tot verversching mag worden gebezigd. Omtrent de „prise d'air" zal dus iets voorgeschreven kunnen worden, hetgeen van belang is als

het

caissonwerk

staat

naast

eene inrichting,

die

de lucht

verontreinigt.

opgenomen onder

4".

Het

5".

Het opgemerkte kan worden voorgeschreven ingevolge

hier bedoelde

is

e.

c.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 511

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken