Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 234

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 234

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

2

224

De werkman,

die bijv. een week na het in werking treden den leeftijd van 70 jaren bereikt, valt niet onder Ingevolge art. 107 is hij slechts één week verzekeringsart. iio. plichtig en hij moet dus in den loop dier week verzekerd worden. Is hij niet meer verzekeringsplichtig, dan kan hij niet verzekerd worden en dus geen aanspraak verkrijgen op de rente, bedoeld De bepalingen ter uitvoering der wet zullen zooin art. 1 danig moeten zijn, dat dergelijke personen, mits zich tijdig aanmeldende, hunne aanspraken niet verliezen, doordien hun niet in de eerste week na het in werking treden van art. i een rentekaart wordt uitgereikt. De rentekaart zal wel het bewijs zijn der verzekering, maar de verzekering kan ingaan vóór den dag, waarop de rentekaart wordt uitgereikt (zie art. 138 litt. / en de toelichting van art. 114).

van

art.

i

1

1

,

Art. 108. Zooals in § 10 der Algemeene beschouwingen is medegedeeld, kan niet worden bepaald, dat verzekering bij een particuliere maatschappij den verzekeringsplichtige ontheft van de verplichting om zich en zijn weduwe bij de Bank te verzekeren. Aan hen die vóór de indiening van dit ontwerp aan de Tweede Kamer voldoende verzekerd zijn, behoort echter het recht te worden verleend op hun verzoek van den verzekeringsplicht te worden ontheven. Dit geschiedt in art. 108, terwijl het volgende artikel aan de Bank de bevoegdheid tot ontheffing geeft ten aanzien van verzekeringsplichtigen, die bij het in werking treden van art. i verzekerd zijn, doch niet aan de in art. 108 gestelde voorwaarden voldoen. Zal de werkman recht hebben op ontheffing, dan mag het bedrag der verzekerde rente niet lager zijn dan het in art. 1 1 genoemd bedrag. Voor ontheffing wordt niet vereischt, dat de werkman verzekerd zij voor een rente, ook voor het geval hij blijvend invalide wordt. Het aantal werklieden, tegen invaliditeit verzekerd, is vermoedelijk zeer gering (i) en het stellen van dat vereischte zou dus tot gevolg hebben, dat aan de bepaling zeer weinigen het recht op ontheffing zouden ontleenen. Voor ontheffing wordt ook niet vereischt dat de werkman zijn weduwe verzekerd heeft. Is de werkman bij eene solide maatschappij verzekerd, dan is de uitkeering der rente, indien de verzekerde daarop recht verkrijgt, voldoende verzekerd. Is hij deelhebber van een aan een onderneming verbonden werkliedenfonds, met of zonder bijdrage van den werkgever, dan zal in den regel de uitkeering der rente eventueel niet voldoende verzekerd zijn. Het aantal werklieden dat na de invoering der verplichte verzekering deelhebber van het fonds wordt, zal in den regel gering zijn, omdat die deelneming niet ontheffen zou van de verplichting om zich bij de (i) Zie verslag St.iatsc. Bijlage

IV

bladz.

194 en bladz. 199.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 234

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken