Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 164

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 164

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

152

voor eiken arbeider eene luchtruimte óf van 25 M'. óf van 20 M^. noodzakelijk geacht en levert dus de deeling van 25 of van 20, naar gelang van het werklokaal, op den inhoud van hetgeheele lokaal het aantal personen op, dat er in werkzaam mag zijn. In verband met den in de artt. 81 tot 84 opgenomen termijn wordt verwezen naar de toelichting der artt. 232 en 234. Zijn na deze toelichting de artt. 80 tot 84 voldoende verklaard, zoo dient nog eene toelichting te worden verstrekt tot art. 79 en tot de artt. 85 en 86. Dusver is steeds voorop gesteld, dat de hoogte van eenig werklokaal, wanneer die binnen zekere grenzen bleef, eenigszins kan worden verwaarloosd. In het algemeen kan dit onvoorwaardelijk worden toegegeven. Wanneer de luchtbak per persoon maar groot genoeg is, zullen de arbeiders metterdaad geen nadeel ondervinden van de gassen, die bij het verblijf van personen in een werklokaal ontstaan, mits de hoogte is van 2.10 tot 3 M. Daaruit mag intusschen niet worden geconcludeerd, dat de hoogte van eenig werklokaal binnen de aangegeven grenzen als een geheel onverschillige zaak kan worden beschouwd. Het toetreden in voldoende mate van daglicht en het ventileeren van een werklokaal is bij geringe hoogte toch niet altijd mogelijk. Een bevredigende toestand werd door de inspecteurs van den arbeid aangetroffen, waar de gemiddelde hoogte van het werklokaal ten minste 3 M. bedroeg. Met het oog op het groot aantal inrichtingen, hetwelk aan de voorschriften der artikelen 78 tot 86 na het in werking treden van deze wet zal hebben te voldoen, gaat het niet aan om als eisch te stellen, dat de werklokalen ten minste 3 M. hoog moeten zijn. Iets anders is het te eischen, dat in eene na het in werking treden van deze wet als zoodanig te bouwen fabriek de werklokalen ten minste eene hoogte moeten hebben van 3 M. Eene daartoe strekkende bepaling is in art. 79 opgenomen. Dat het voorschrift alleen van toepassing is op fabrieken, die als zoodanig na het in werking treden der wet worden gebouwd, is ook daarom noodig, omdat nu betrekkelijk zeer kleine inrichtingen met 5 arbeiders tot fabrieken worden gestempeld. Daaronder valt een zeer groot deel der klein-industrie. als de ateliers van naaisters,

modistes, schoenmakers enz., die veelal hun bedrijf uitoefenen in een gewoon woonhuis, waarvan een vertrek tot werklokaal wordt ingericht. Dergelijke inrichtingen plegen veelal niet lang in hetzelfde gebouw gehuisvest te blijven ieder oogenblik wordt de inrichting en daarmede ook de geheele fabriek verplaatst. Het eene woonhuis wordt voor een ander verlaten. In het nieuwe huis wordt uitteraard eene fabriek opgericht, maar wanneer dat huis niet is gebouwd na het in werking treden der wet, met de bestemming om in zijn geheel of voor een gedeelte eene fabriek te zijn, dan kan ook aan dat huis bezwaarlijk als eisch worden gesteld, dat het eene verdiepingshoogte van 3 M. heeft. Het opnemen van een dergelijken eisch zoude metterdaad neerkomen op het verplichtend

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 164

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken