Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 57

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 57

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

47 ten hoogste drie honderd gulden wordt, indien het feit niet in een zwaardere strafbepaling valt, gestraft elke opzettelijk onvolledige of onware opgave of inlichting, ten aanzien van zaken of feiten de naleving dezer wet betreffende, mondeling of schriftelijk gedaan of verstrekt aan ambtenaren, commissies of leden van commissies, belast met de uitvoering of met het toezicht op de naleving dezer wet.

Artikel 126.

Met

van ten hoogste een maand of geldboete van honderd gulden wordt gestraft overtreding of nietnakoming van een voorschrift, gegeven bij een krachtens deze wet uitgevaardigden algemeenen maatregel van bestuur, voor hechtenis

ten hoogste

zoover de overtreding of de niet-nakoming niet in een andere strafbepaling

valt.

Artikel 127.

Wordt aan een ambtenaar,

belast met de uitvoering of op de naleving dezer wet, de toegang tot een woning, tot een vaartuig of tot een plaats waar gewerkt wordt geweigerd, dan zijn de werkgever, de werkman, het hoofd of de bestuurder van en de personen werkzaam in een onderneming of een inrichting en ieder ander, die verplicht is mondeling opgaven te doen of inlichtingen te verstrekken of inzage te verleenen van (i)

met het

toezicht

boeken, bescheiden, rentekaarten of andere stukken, voor zoover wonen, verblijf houden, werkzaam zijn of zich gewoonlijk ophouden in de woning, in het vaartuig of op de plaats waartoe de toegang geweigerd is, gehouden op de schriftelijke vordering van een ambtenaar der Bank, niet beneden den door Ons te bepalen rang, op dag en uur en ter plaatse door dezen bepaald, in persoon aan hun verplichting te voldoen. De oproeping geschiedt niet naar een andere gemeente, dan waar de opgeroepene zijn woonplaats heeft of waar de toegang geweigerd werd. Het zonder geldige reden niet voldoen aan de schriftelijke {2) vordering van den ambtenaar wordt gestraft met de straf, gesteld op het niet-nakomen der verplichting. 2ij

Artikel 128.

Indien een bij deze wet strafbaar gesteld feit gepleegd wordt door dengene, die voor zooveel betreft de uitvoering dezer wet, daaronder niet begrepen de toepassing van artikel 85, als werkgever geldt, is ook de werkgever strafbaar, indien blijkt dat het feit met zijn voorkennis is gepleegd en dat hij het had kunnen voorkomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 57

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken