Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 434

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 434

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

49Q of van

eene bij haar gesloten verzekering ingevolge een gevolg zijn, van rechtswege over op de districtsziekenkas van het verzekeringsdistrict, waarbinnen de gemeente waar de ziekenkas is gevestigd met dien verstande is gelegen, evenwel, dat de districtsziekenkas ten aanzien van de bedoelde verzekeringen tegenover de verzekerden niet verder aansprakelijk is dan tot het beloop van de geïnde premiën en van de door de erkende ziekenkas bij de Rijksverzekeringsbank gestelde zekerheid, nadat daaruit de administratiekosten zijn voldaan, welke de districtsziekenkas in verband met de bedoelde verzekeringen gesloten

artikel

heeft

12

moeten maken.

De

ontvangsten en uitgaven, welke daarvan voor de districtsziekenkas een gevolg zijn, worden geadministreerd geheel afgezonderd van de overige ontvangsten en uitgaven der ziekenkas. De bedoelde ontvangsten worden uitsluitend gebezigd tot bestrijding der bedoelde uitgaven deze worden uitsluitend bestreden uit die ontvangsten en uit de waarden van de zekerheid, bedoeld ;

in het eerste lid.

Onder de in het tweede lid bedoelde uitgaven kosten van administratie begrepen.

zijn

ook de

Artikel 66.

Rechtsvorderingen, welke reeds tijdens de faillietverklaring tegen of door de erkende ziekenkas zijn ingesteld en betreffen eene schadeloosstelling ter zake van eene verzekering als bedoeld artikel 65 of de voldoening van premie, verschuldigd wegens zulk eene verzekering, worden van rechtswege geschorst en tegen of door de in artikel 65 bedoelde districtsziekenkas voortgezet.

m

Artikel 67.

Met toestemming van het bestuur der Rijksverzekeringsbank kan de districtsziekenkas voor de bestrijding der in artikel 65, tweede lid, bedoelde uitgaven beschikken over waarden van de zekerheid, welke de erkende ziekenkas bij de bank heeft gesteld. Artikel 68.

In een geval als bedoeld in artikel 65 geeft de curator in het faillissement der erkende ziekenkas steeds inzage van hare boeken en papieren, welke op de in genoemd artikel bedoelde

verzekeringen betrekking hebben, aan de districtsziekenkas en haar in de gelegenheid daarvan uittreksels en afschriften

stelt

te

nemen. Artikel 69.

Wanneer eene erkende ziekenkas verklaard, geeft de curator in spoedigste bericht aan de in ziekenkas.

het

in staat

van

faillissement

artikel

65

is

daarvan ten bedoelde districts-

faillissement

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 434

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken