Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 168

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 168

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

3 minuten leestijd

15» uitgekeerd. Zonder deze bepaling zou het voor den verzekerde voordeelig kunnen zijn, dat hij 7iïet tegen ongevallen verzekerd was, daar hem dan de hoogere invaliditeitsrente zou worden uitgekeerd. De ongevallenrente zal, althans waar zij aan den getroffene zelf is toegekend, zooals in het geval van art. 43, in de meeste gevallen hooger zijn dan de invaliditeitsrente. Doet het geval, voorzien bij het tweede lid van art. 2 8 der Ongevallenwet 1901, zich voor (vermindering der ongevallenrente tot op de helft, omdat het ongeval te wijten is aan dronkenschap van den verzekerde), dan zal het tegendeel eerder voorkomen. Het heeft een punt van overweging uitgemaakt in dat geval den verzekerde het verschil tusschen de beide renten uit het invaliditeits- en ouderdomsfonds niet toe te kennen. Eens echter aannemende dat de verzekerde, die door misbruik van sterken drank blijvend invalide wordt, recht heeft op invaliditeitsrente en een regeling in anderen zin zou, daargelaten of zij in beginsel wenschelijk zou zijn, op practische bezwaren afstuiten bestaat er geen reden voor dit geval een uitzondering te maken. Wordt aan den verzekerde, die blijvend invalide wordt doordien hij in

zijn

rente

woning dronken van de trappen valt, de volle invaliditeitstoegekend, dan behoort hetzelfde te geschieden indien het

hem in de fabriek overkomt. In art. 42 wordt geregeld het geval dat den verzekerde, die in het genot eener invaliditeits- of ouderdomsrente is, een ongevallenrente wordt toegekend, of omgekeerd. Waar beide renten wegens ongeschiktheid tot werken worden verleend, kan onbeperkte cumulatie niet worden toegelaten. Geschiedde dit, dan zou de verzekerde in vele gevallen een hooger bedrag aan rente trekken, dan hij ooit aan loon genoten had, en het doel der verzekering tegen geldelijke gevolgen van het verlies van arbeidskracht zou voorbijgestreefd worden. Waar de ongeschiktheid tot werken slechts voor een deel het gevolg is van een bedrijfsongeval, ware het echter niet gerechtvaardigd slechts één rente uit te keeren in het ontwerp wordt daarom beperkte cumulatie toegelaten. Ook in dit geval wordt het invaliditeits- en ouderdomsfonds, niet het ongevallenfonds, door de beperking der cumulatie gebaat. Het bedrijfsrisico behoort ten volle gedragen te worden door het bedrijf; dat de besparing, die het gevolg is van de beperking der cumulatie, het ongevallenfonds niet ten goede komt, is voor dat fonds geen verlies. Het ongevallenfonds vergoedt in geen geval andere schade dan die door het ongeval veroorzaakt. Bovendien zal de invaliditeit in den zin van dit ontwerp, al is zij niet direct veroorzaakt door het ongeval, in vele gevallen er door verhaast zijn; rationeel is het dus, dat het invaliditeits- en ongeval

;

ouderdomsfonds

niet de volle invaliditeitsrente betaalt. bepaling van art. 44 berust hierop, dat de verzekerde aanspraak op ouderdomsrente zou hebben, al ware hij niet door een bedrijfsongeval invalide geworden.

De

1

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 168

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken