Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 114

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 114

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

:

I04 het Duitsche stelsel, waarin voor het voortduren van den verzekeringsplicht hetzelfde vereischte gesteld wordt als voor het aanvangen daarvan, kon opneming in de verzekering alleen geweigerd worden aan hem die blijvciid (dauernd) invalide is, niet aan hem, die tijdelijk invalide is, omdat tijdelijke invaliditeit in geen geval een beletsel zou mogen zijn voor het voortduren van den verzekeringsplicht; in het stelsel van het ontwerp daarentegen, waarin invaliditeit geen einde maakt aan den bestaanden verzekeringsplicht, levert invaliditeit, dus ook tijdelijke invaliditeit, al bestaat er oogenschijnlijk geen gevaar hoegenaamd dat zij blijvend zal worden, een beletsel op om den werkman tot de verzekering toe te laten de werkman, die tijdelijk invalide is, moet wachten met zich te verzekeren tot hij hersteld is. Zal reeds hierdoor het aantal invaliden, dat verzekerd wordt, geringer zijn dan in Duitschland, van nog meer invloed zal de bepaling zijn, welke opgenomen zal worden in de regeling, bedoeld in litt. // van art. 138: bestaat er bij den ambtenaar of de commissie twijfel of de werkman invalide (niet blijvend invalide) is, dan mag deze niet in de verzekering worden opgenomen, dan na onderzoek door een deskundige. In de Pruisische voorschriften (i) betreffende de uitvoering der wet van 1889, waarmede in hoofdzaak de in de overige staten gegeven voorschriften overeenstemmen, wordt wel bepaald, dat vóór de uitreiking van de eerste rentekaart onderzocht wordt of de betrokkene verzekeringsplichtig o. a. niet blijvend invalide is, maar de met de uitreiking belaste Ortspoliziebehörden enz. zijn slechts verplicht acht te slaan op feiten, die hun in hun ambt bekend zijn; overigens zijn zij bevoegd, niet verplicht een onderzoek in te stellen. Verkeeren zij in twijfel of een kaart mag worden uitgereikt en kunnen zij zich niet dadelijk zekerheid verschaffen, dan wordt de uitreiking niet geweigerd maar daarvan kennis gegeven aan de Versicherungsanstalt of aan een beambte der Anstalt :

met mededeeling van de reden

een onderzoek door tot twijfel deskundigen of het hooren van getuigen is niet verplichtend. Vergelijkt men dus de regeling in Duitschland, ?;/ //(3;<2;'^<?//^(f/, met de thans voorgestelde, dan meenen ondergeteekenden, dat er geen reden bestaat aan te nemen dat het fonds hier, meer dan in Duitschland, aan benadeeling door bedrog van den werkman ;

blootstaat.

De regeling van De werkgever is

het ontwerp biedt nog een ander voordeel. volgens het ontwerp evenals in Duitschland verplicht voor den werkman de premie te betalen voor den werkman, die niet verzekeringsplichtig is, behoeft uit den aard der zaak niet te worden betaald. Vandaar, zooals boven werd medegedeeld, dat er bij de behandeling van het tweede lid van § 4 der wet van 1889 op gewezen werd, dat de werkgever meteen ;

(i)

Bijlage

WOEDTKE.

VIII

van

de

uitgave

van

de

wet

van

1889

door

BosSE en VON

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 114

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken