Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 132

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 132

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

394 Artikel 87. Volgens artikel 45 der Ongevallenwet igoi houden de werkgevers loonlijsten aan, ter berekening der premiën en der schadeloosstellingen. Op die lijsten moeten de werkgevers de loonen invullen, welke zij aan hunne werklieden in eene betalingsperiode hebben uitbetaald. Naar deze opgaven worden de schadeloosstellingen en de premie berekend. Daar volgens dit ontwerp èn schadeloosstellingen èn premie berekend worden naar een gefingeerd bedrag, dat als dagloon van den verzekerde zal gelden, zoo behoeft de werkgever niet telkens opgave te doen van het werkelijk verdiende loon. Vandaar dat de lijsten, die hij volgens dit ontwerp moet houden, geene loonlijsten genoemd kunnen worden, zooals in de Ongevallenwet igoi. De in dat ontwerp bedoelde lijsten zullen alleen die opgaven behelzen, welke noodig zijn om de premie te kunnen berekenen. Naar welk bedrag de schadeloosstelling van den getroffene moet worden uitbetaald, wordt bepaald door het dagloon, dat ten aanzien van den getroffene is vastgesteld in het bedrijf, waarin hij op het tijdstip van het ongeval werkzaam is of in het bedrijf of de bedrijven, welke te zijnen name in het register, bedoeld in artikel 18, zijn ingeschreven.

Artikel 90. Volgens art. 47 der Ongevallenwet igoi berekent de werkgever zelf de premie, welke hij moet betalen. Dit stelsel is niet in dit ontwerp gevolgd, daar hier niet de premie wordt berekend naar het werkelijk uitbetaald loon maar steeds naar een gefingeerd dagloon, aan de hand van den algemeenen maatregel van bestuur, waarbij de dagloonen zijn vastgesteld. Dientengevolge kan de vaststelling der premie worden overgelaten aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank en behoeft de werkgever niet met onnoodige administratieve lasten te worden bezwaard. Tiveede lid. Uit de berekening moet voor den werkgever duidelijk blijken, welke dagloonen voor de verzekerden in zijn onderneming als basis der berekening zijn aangenomen. Artikelen 95 tot e7i 7?iet 103. Deze artikelen regelen de overdracht van het risico der verzekering en sluiten zich geheel aan bij de desbetreffende bepalingen der Ongevallenwet igoi en de daarin voorgestelde wijzigingen.

HOOFDSTUK

VI.

Van de aangifte en het onderzoek der ongevallen. Artikel 104. De aard van het zeevisschersbedrijf brengt mede. dat de aangifte en ook het onderzoek der ongevallen, niet steeds kan geschieden op de wijze als is voorgeschreven in het achtste Hoofdstuk der Ongevallenwet 1901. Het ontwerp onderscheidt

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 132

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken