Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 153

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 153

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

;

415 3''.

lijke

uit de vrijwillige giften en subsidiën van publiekrechtelichamen

40.

zoo noodig,

uit

een renteloos voorschot van den Staat.

Voor de berekening der bijdragen van de verzekerden en van de reeders wordt als grondslag genomen de aan- en afmonsteringsrollen.

Het bijeenbrengen van een reservefonds is voorgeschreven. Indien de inkomsten de uitgaven overtreffen komt het overschot in het reservefonds, dat dient om de mogelijke tekorten te dekken en de voorschotten van den Staat terug te betalen. Bedraagt het reservefonds meer dan i72 milioen fr. dan kan de bijdrage van den verzekerde en van den reeder verlaagd worden. Hunne bijdrage wordt verhoogd indien het fonds beneden 500.000 fr. daalt. De bijdrage wordt dan met zoodanig bedrag verhoogd, dat het fonds zijn maximum kan bereiken. Indien de bijdragen van den verzekerde, reeders, particulieren en publiekrechtelijke lichamen, benevens de inkomsten van het reservefonds niet voldoende zijn om het jaarlijks benoodigde kapitaal op te brengen en indien de Staat een voorschot verleent, dan moet het voorschot aan den Staat worden terugbetaald zoodra de inkomsten de uitgaven overtreffen. Maakt een reeks van jaarlijksche tekorten telkens voorschotten van den Staat noodig, dan kunnen de bijdragen tijdelijk verhoogd worden om evenwicht te brengen tusschen de inkomsten en uitgaven der kas. De verhooging kan echter slechts Va boven de gewone bijdragen gaan. Administratie der kas. De caisse de prévoyance staat onder beheer van den Minister van Marine. Hij wordt ter zijde gestaan door de ambtenaren belast met het beheer der caisse des invalides de la marine. De financieele controle is bij de commission supérieure de rétablissement des invalides. Voor de caisse de prévoyance is een afzonderlijke raad van beheer ingesteld, waarin, behalve leden van de commission supérieure des invalides, tevens zitting hebben een gelijk aantal reeders en zeelieden, die voor den tijd van drie

worden benoemd. Deze raad van beheer wordt

jaren

in het bijzonder geraadpleegd over het gebruik en de belegging van de fondsen der kas en adviseert omtrent zaken betreffende de organisatie der instelling.

Aanvraag om

vergoeding.

scription

Om

zijn

aanspraken te doen gelden

wenden tot den commissaire de maritime binnen twee maanden na zijn terugkeer.

moet de verzekerde

zich

l'in-

Tot denzelfden ambtenaar hebben zich eveneens de nagelaten betrekkingen van den verzekerde te wenden. In geval van overlijden van den verzekerde moet het verzoek binnen één jaar na

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 153

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken