Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 549

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 549

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

6o5

Wordt bij eene herziening een bedrijf in eene lagere gevarenklasse ingedeeld, zoo kan aan die indeeling terugwerkende kracht worden verleend. De algemeene maatregel van bestuur bepaalt dan op welken dag de nieuwe indeeling geacht wordt in werking te zijn getreden. Artikel 56.

De middelen tot dekking der ingevolge deze wet uit te keeren renten en overige schadeloosstellingen, der administratiekosten, der kosten van de commissiën, bedoeld in artikel 25, daaronder begrepen de helft van de bezoldiging van den secretaris, bedoeld in artikel 35 en der terugbetaling van het voorschot, bedoeld in artikel 100, worden opgebracht door de werkgevers, hetzij naar de regelen van het premiestelsel overeenkomstig de bepalingen der artikelen 57 tot en met 73, hetzij overeenkomstig de bepalingen der artikelen 74 tot en met 82. Artikel 57.

algemeenen maatregel van bestuur wordt een tarief vastdat voor elke gevarenklasse de premie bepaalt, welke per één gulden dagloon verschuldigd is. Het tarief wordt herzien na het opmaken van en in verband Bij

gesteld,

met elke wetenschappelijke

Wordt

balans.

eene herziening het tarief verlaagd, zoo kan aan die herziening terugwerkende kracht worden verleend. De algemeene maatregel van bestuur bepaalt dan op welken dag het nieuwe tarief geacht wordt in werking te zijn getreden. bij

Artikel 58.

vóór den eersten Mei stelt de commissie van aanslag gemeente, waar de verzekeringplichtige onderneming is gevestigd, op de wijze bepaald in de artikelen 59 tot en met 61 de premie vast, welke door den werkgever verschuldigd is over het loopende boekjaar der Rijksverzekeringsbank. Is de onderneming buiten Nederland gevestigd, doch wordt het bedrijf hier te lande uitgeoefend, dan geschiedt de vaststelling der premie door de commissie van aanslag der gemeente, waar hij zijne woonplaats heeft, die ter plaatse, waar het bedrijf hier te lande wordt uitgeoefend, met de leiding der werkzaamJaarlijks

der

heden

is belast.

aanvang van den verzekeringsplicht na den eersten Mei van het loopende boekjaar stelt de commissie van aanslag de premie over dat boekjaar zoo spoedig mogelijk vast na de mededeeling van den verzekeringsplicht, bedoeld in het laatste lid van Bij

artikel 52.

Artikel 59.

De commissie van neming

in

aanslag deelt de verzekeringsplichtige ondereene gevarenklasse in en schat de hoeveelheid mensche-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 549

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken