Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 270

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 270

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

258

gunning binnen zekeren, door hem gestelden termijn of onmidal naar omstandigheden — genomen moeten worden dellijk ter voorkoming van zulk gevaar. De Bondsraad beslist over geschillen tusschen kantonnale

regeering en fabrikanten. Behalve ten aanzien der bouwpolitie, welke onder de kantonnale wetgeving valt, kunnen ter uitvoering van bovengenoemde bepalingen door den Bondsraad besluiten uitgevaardigd worden. Verscheidene besluiten zijn dientengevolge genomen. Slechts de vervaardiging van lucifers, die geen witten phos-

phor bevatten, is geoorloofd. Zij mag slechts plaats hebben in uitsluitend daarvoor bestemde lokalen, welke alle onder de bepalingen der Fabriekswet vallen. Voor de oprichting van eene lucifersfabriek is vergunning noodig van de kantonnale regeering en van den Bondsraad, die aan die vergunning voorwaarden verbindt in het belang van de gezondheid en de veiligheid der arbeiders en van het publiek. De Bondsraad kan pogingen doen tot het verkrijgen van recepten van nieuwe fabricage-methoden, welke een bijzonderen waarborg voor gezondheid en veiligheid bieden, en deze recepten ter beschikking \'an de fabrikanten stellen. In § 74 der Gewerbeordnung vindt men in hoofdOostenrijk. zaak alles wat betrekking heeft op de gezondheid en de veiligheid der arbeiders in fabrieken. ledere fabrikant is verplicht op zijne kosten al die inrichtingen betrekkelijk arbeidslokalen, machines en gereedschappen te laten aanbrengen en onderhouden, welke in verband met den aard van het bedrijf vereischt worden ter bescherming van de gezondheid en het leven der arbeiders. In het bijzonder moet hij zorg dragen, dat machines en machinedeelen, als vliegwielen, drijfriemen, enz. zoodanig omrasterd of van veiligheidsinrichtingen voorzien zijn, dat bij beleidvolle verrichting van den arbeid gevaar niet licht mogelijk is. Bovendien behoort tot de verplichtingen van den fabrikant, voorzorgsmaatregelen te nemen, opdat de arbeidslokalen gedurende den ganschen arbeidsduur met inachtneming van de gesteldheid van het bedrijf zoo licht, rein en stofvrij mogelijk worden gehouden, dat verder de luchtverversching altijd voldoende is in verhouding tot het aantal arbeiders en het getal lampen, de nadeelige invloed van schadelijke dampen zooveel mogelijk beperkt wordt en dat in het bijzonder in bedrijven, waar chemische stoffen worden vervaardigd, bij het bereidingsproces de eischen der hygiëne zooveel doenlijk in aanmerking worden

genomen.

Ten aanzien van jeugdige arbeiders tot den leeftijd van 18 jaren en vrouwen moeten zooveel mogelijk maatregelen worden genomen in het belang der goede zeden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 270

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken