Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 139

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 139

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

129 Artikel VI.

Het misbruik van het wettelijk domicilie, waartegen bij de wet van 7 Juli 1896 {Staatsblad n». 103), houdende wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering, is gewaakt waar het geldt exploiten ten verzoeke van den man aan de vrouw uitgebracht, kan zich ook voordoen bij werkgevers en bij hen inwonende arbeiders. Hier intusschen bestaat geene aanleiding om die misbruiken slechts aan ééne zijde te voorkomen, en behoort aan beide partijen gelijke bescherming te worden verleend. In het voorgestelde io e lid van art. 4 Wetb. van Burg. Regtsvordering is, met inachtneming dezer gelijkheid, het 9e lid van toepassing verklaard.

Overgangsbepaling.

Het schijnt niet noodig het tijdstip, waarop deze wet hare rechtskracht zal doen gevoelen, nog na hare inwerkingtreding door overgangsbepalingen te verschuiven. Indien men in het oog houdt, dat over het algemeen aan de partijen de bevoegdheid wordt gelaten de verhoudingen, welke uit de arbeidsovereenkomst zullen ontstaan, de rechten en plichten van arbeider en werkgever, naar verkiezing te regelen dat slechts daar, waar met zekerheid de nadeeligheid in alle gevallen van sommige bedingen vaststaat, partijen in die vrijheid worden belemmerd; dat slechts dan ten aanzien van den vorm, waarin de overeenkomst behoort te worden gesloten, een bepaald gebod wordt gesteld, indien het ontbreken van dien vorm (den schriftelijken) tot misbruik of ontduiking van de wet vrij algemeen aanleiding geeft indien men dit alles nagaat, dan blijkt, dat slechts voor die gevallen in dit ontwerp dwingende rechtsregelen worden voorgeschreven, voor welke dit zonder twijfel gevorderd wordt door het publiek belang. Doch dan bestaat er ook geene reden om, waar het publiek belang door de vaststelling der wet bij monde van den wetgever wordt erkend, aan dat, wat met het publiek belang strijdig is, nog een min of meer gerekt leven te schenken. Op dit beginsel behoort intusschen eene uitzondering te worden gemaakt wat betreft den duur der arbeidsovereenkomst. Al moeten de rechten en verplichtingen, welke uit de aangegane overeenkomst geboren worden, getoetst worden aan de nieuwe wet, de billijkheid brengt mede, dat de tijd, voor welken men zich verbonden heeft, door geene andere bepaling worde beheerscht, dan door die welke partijen bij het aangaan der overeenkomst op het ;

;

oog hadden. Met deze uitzondering maakt het eerste lid der overgangsbepaling van stonde af aan op alle bij de invoering der wet bestaande arbeidsovereenkomsten de nieuwe bepalingen van toepassing. 11.

9

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 139

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken