Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 419

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 419

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

407

om de geheele toekomstige regeling illusoir te maken. toch zal het baten, zoo werd gevraagd, of de ambtenaar een bij het laden of lossen gebruikt werktuig, gereedschap of voorwerp afkeurt, indien de belanghebbende dat toch mag blijven gebruiken, mits hij slechts den ambtenaar onmiddellijk mededeelt, dat hij tegen diens afkeurend oordeel in beroep komt ? Er staat weliswaar, dat deze vrijheid niet zal gelden, wanneer het verder gebruik dadelijk gevaar kan opleveren, maar in het artikel wordt niet uitdrukkelijk vermeld, dat de belanghebbende zich ten deze naar het oordeel van den ambtenaar zal hebben berekend

Wat

te

voegen.

HOOFDSTUK

V.

Bepalingen van bijzonderen aard. §

I.

Bepalingen, die betrekking hebben op het derde en het vierde hoofdstuk.

Art. 235. Zonder te willen terugtreden in de bij dealgemcene beschouwingen over het wetsontwerp gevoerde besprekingen over den grooten invloed, welken de Regeering in de arbeidswetgeving aan algemeene maatregelen van bestuur wenscht toe te kennen, meende men toch niet te mogen nalaten te wijzen op de zeer uitgebreide macht, welke door middel van de bij dit artikel bedoelde bestuursmaatregelen zal kunnen worden uitgeoefend. De Regeering toch zal krachtens dit artikel zonder medewerking van de Staten-Generaal aan de bepalingen der Arbeidswet elke uitbreiding kunnen geven welke zij wenschelijk acht. Wel wordt in de Memorie van Toelichting de bepaling voorgesteld als van veel minder verre strekking, en wordt hare noodzakelijkheid alleen bepleit met het beroep op de vorderingen van wetenschap en techniek en op het ontstaan van nieuwe takken van bedrijf, welke niet aanstonds bij de wet kunnen worden geregeld, maar dit neemt niet weg, dat de bepaling zelve geen zoodanige beperking inhoudt en de werkgevers dus blootstaan aan het gevaar, dat zij, meenende te goeder trouw alles te hebben gedaan, wat de Arbeidswet uitdrukkelijk eischt, zich plotseling door een algemeenen maatregel van bestuur voor geheel nieuwe eischen zullen zien gesteld.

Vele leden hadden hiertegen overwegend bezwaar. Zij verwezen naar de met betrekking tot dit punt bij de algemeene beschouwingen ontwikkelde bezwaren. Sommigen hunner zouden het artikel in overeenstemming willen gebracht zien met de Memorie van Toelichting en wenschten, dat in de bepaling duidelijk uitkwam zoowel het tijdelijk karakter van den bestuursmaatregel als zijne beperkte strekking, in zooverre hij alleen geldt voor geheel nieuwe takken van bedrijf en voor de gevallen, waarin in

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 419

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken