Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 337

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 337

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

325 thans geldende wettelijke bepalingen in rood zouden

zijn

gedrukt.

Andere leden meenden, dat de vervulling van dezen wensch op moeilijkheden zou afstuiten en dat bovendien een de bedoelde niet bevorderlijk zoude zijn aan het verkrijgen van een goed overzicht. Wel wenschte men vrij algemeen een afdruk van het ontwerp, waarbij nevens de voorgestelde bepalingen de correspondeerende artikelen van de thans van kracht zijnde wetten en algemeene maatregelen van bestuur zouden zijn afgedrukt. practische

afdruk

als

Artikelen.

HOOFDSTUK

I.

Algemeene bepalingen.

ArL

Waarin verband met blijkens

de in dit artikel gegeven de toepassing der wet eene belangrijke rol zal spelen, scheen het, zooals reeds bij de algemeene beschouwingen werd opgemerkt, wenschelijk, duidelijk in de wet aan te geven wat onder dat woord zal zijn te verstaan. Men veronderstelde, dat aan de Regeering het Duitsche „Erwerbsgeschaft" voor oogen heeft gestaan; dat woord is evenwel veel klaarder dan het Nederlandsche „bedrijf". Overigens werd opgemerkt, dat de omschrijving van het begrip „arbeid" in verband met hetgeen daaromtrent in de volgende artikelen voorkomt, niet gelukkig is gesteld. Art. 4. dat, op zich zelf eveneens in minder gelukkige redactie, het in art. 1 omschreven begrip weder aanmerkelijk beperkt, behoorde, meende men, althans onmiddellijk na dit artikel te volgen. I.

definitie het

woord „bedrijf

bij

Ari. 2. Uit dit artikel scheen duidelijk de noodzakelijkheid van eene wettelijke definitie van het woord „bedrijf" te blijken. Het geen hier onder a, b en c wordt genoemd, zal naar het gewone spraakgebruik geenszins altijd worden geacht in of ten behoeve van een bedrijf te hebben plaats gehad; blijkbaar ligt het dus in 's Ministers bedoeling aan het woord „bedrijf" eene veel ruimere strekking te geven dan daaraan gemeenlijk wordt toegekend. Zelfs, zal naar werd opgemerkt, de redactie van het artikel ten gevolge hebben, dat nog verder wordt gegaan dan de Minister bedoelt. Immers ook de huisheer, die zijne commensalen doet bedienen, en degeen, die aan zijne dienstbode een boodschap opdraagt in verband met de uitvoering van eene door hem voor-

genomen

Beursoperatie, doet

werkzaamheden verrichten om daar-

door voordeel te behalen toch zal aan deze werkzaamheden door den Minister in dit verband wel niet zijn gedacht. De woorden „of voordeel" schenen daarom als van te verre strekking, te :

moeten vervallen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 337

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken