Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 154

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 154

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

3 minuten leestijd

2IO

van de rechtspositie der ambtenaren. Zal deze laatste regeling ruimen zin worden opgevat, dat zij van toepassing zal zijn ten aanzien van alle personen in dienst van publiekrechtelijke lichamen, voor wie de bepaling van dit ontwerp niet zullen gelden? Zoo neen, hoe denkt de Regeering dan de rechtspositie te verzekeren van diegenen onder deze personen, die noch onder de ééne, noch onder de andere regeling zullen zijn begrepen? ling

in zoo

Vele leden gaven de juistheid toe van de opmerking de Memorie van Toelichting, dat ten aanzien van sommige bepalingen de behoefte aan dwingende rechtsregels zich niet voor alle arbeiders in gelijke mate doet gevoelen en keurden dan ook goed, dat hier en daar van voorschriften, die in het algemeen met dwingende kracht zijn voorzien, voor een deel der arbeiders contractueele afwijking wordt toegelaten. Zij konden zich echter met het kenmerk, naar hetwelk in het ontwerp dit deel der arbeiders wordt aangewezen, bezwaarlijk vereenigen. In de Memorie van Toelichting wordt ten aanzien van dit criterium opgemerkt, dat, naar gelang de tijdruimte, waarbij het loon van den arbeider wordt vastgesteld, grooter is, in het algemeen ook in gelijke mate zijn zelfstandigheid tegenover den werkgever stijgt. De bedoelde leden meenden de juistheid van deze stelling te moeten betwijfelen. Vooreerst merkten zij op, dat bij dienstboden en huisbedienden het loon bij het jaar pleegt te worden vastgesteld, zonder dat van deze personen kan worden gezegd, dat zij zich tegenover den werkgever in eene vrij onafhankelijke positie bevinden. Maar verder wezen zij er op, dat de termijn van vaststelling van des arbeiders loon met die van uitbetaling geenszins behoeft samen te vallen en bijv. bij het halfjaar vastgesteld loon bij de week kan worden uitbetaald. Deze leden waren daarom van meening, dat het aanbeveling verdient het criterium niet te zoeken in de termijnen, waarvoor het loon wordt vastgesteld, maar in die, waarbij het wordt uitbetaald. Deze verandering zoude ook dit groote voordeel bieden, dat laatsbedoeld criterium minder gelegenheid laat tot wetsontduiking dan het thans in het ontwerp aangenomen kenmerk. Te recht toch wordt erin het hoofdartikel in het Weekblad van het Recht, n. 8028 (1) op gewezen, dat een werkgever, die zich de gelegenheid wil voorbehouden, van de ter bescherming der arbeiders gegeven voorschriften af te wijken, slechts het loon per kwartaal of langer behoeft vast te stellen, en daarnaast dan in verband met de behoeften van den werkman de uitbetaling bij de week kan doen. Verscheidene leden vreesden ook bij aanneming van den termijn van uitbetaling van het loon als criterium wetsontduiking en gaven reeds uit dien hoofde de voorkeur aan het kenmerk, op het voorbeeld van de Truck- wetten in verschillende landen, § 9.

in

(1)

„Wettelijke regeling van het arbeidscontract" III. Zie Naschrift in no. 8032.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 154

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken