Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 183

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 183

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

239 is. Huns inziens verdient het eerste aanbeveling, ten einde te bevorderen, dat de regeling der arbeidsovereenkomst in een bepaald bedrijf naar dezelfde beginselen geschiede en openbaar zij, door welke uniforme regeling, zooals in de Memorie van Toelichting te recht is opgemerkt, dan de weg kan worden geëffend voor de collectieve arbeidsovereenkomst. Het tweede scheen hun wenschelijk, opdat de naleving van de arbeidswetgeving eene verplichting worde door den werkgever aan de arbeiders opgelegd en dientengevolge de beambten of zetbazen van den werkgever in de onmogelijkheid zullen zijn de arbeiders, als thans, tot niet-naleving der wettelijke voorschriften

werking der arbeiders noodig

te

bewegen.

Sommige

zouden

naast de verplichting tot vaststelling de wet willen hebben voorgeschreven, dat vóór de vaststelling of wijziging van zoodanig reglement aan de arbeiders of eene commissie uit hun midden gelegenheid zou

leden

van een arbeidsreglement

in

moeten worden gegeven, hunne meening daaromtrent te doen kennen. In art. 9 van het ontwerp-DRUCKER vond men althans een begin van zoodanige regeling. Enkele leden gingen nog verder. Huns inziens behoorden de reglementen te worden vastgesteld of gewijzigd door een lichaam, boven beide partijen staande, en behoorde de arbeider zich bij geschillen met den werkgever over de toepassing van het reglement op dit lichaam te kunnen beroepen. Althans zou goedkeuring door een onpartijdig college kunnen worden voorgeschreven. Ook hier verwees men naar het ontwerp-DRUCKER, art. 9. Eindelijk werd hier nogmaals te berde gebracht het reeds boven besproken denkbeeld, de vaststelling of wijziging van de arbeidsreglementen aan de voorbereiding van het collectief arbeidscontract dienstbaar te maken door die vaststelling of wijziging op te dragen aan den werkgever in samenwerking met de collectiviteit der arbeiders in het vak, de vakvereeniging. Vele andere leden konden zich met de bepalingen van deze afdeeling in het algemeen wel vereenigen en meenden, dat de Regeering ten deze het juiste standpunt heeft ingenomen. Het verkeerde in den op het punt van arbeidsreglementen thans bestaanden toestand is, zooals in de Memorie van Toelichting te recht wordt aangewezen, vooral, dat zeer vaak het reglement den arbeider niet of slechts op gebrekkige wijze wordt medegedeeld en hij soms van het bestaan en den inhoud voor het eerst hoort, wanneer het een of ander artikel op hem wordt toegepast. Welnu, in dezen verkeerden gang van zaken, waarbij niet alleen in beginsel de vrijheid van overeenkomst wordt aangetast, maar ook het gevaar groot is, dat in de reglementen onbillijke bepalingen worden opgenomen, zal door het ontwerp afdoende verbetering worden gebracht. Het reglement zal voortaan slechts bindende kracht hebben voor den arbeider, zoo hij heeft verklaard zich daarmede te kunnen vereenigen, en door de publiciteit, die aan het regie-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 183

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken