Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 206

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 206

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

2Ó2 niet begrepen. Immers schijnt wèl op goede gronden verdedigen, dat een werkgever, die op zijn arbeider schuldvorderingen heeft, als in het eerste lid bedoeld, bij het eindigen der dienstbetrekking ten aanzien van het geheele bedrag van het verschuldigde loon schuldvergelijking mag toepassen, maar niet, dat dan voor den werkgever schuldvergelijking zal zijn toegelaten wegens nog andere schulden des arbeiders dan in het

woorden te

eerste lid zijn

genoemd.

De

wenschelijkheid werd betoogd, in de bepaling sub 4 ten aanzien van werktuigen of gereedschappen eene beperking te brengen als in die sub 5 met betrekking tot grond- of hulpstoffen is opgenomen en dus aan te geven, dat het hier slechts geldt werktuigen of gereedschappen, door den arbeider in eigen bedrijf gebruikt. Men vreesde dat, wordt niet deze beperking aangebracht, een thans voorkomend kortingsbeding, waarvan misbruik wordt gemaakt, zal worden bestendigd. Eenige leden vreesden, dat de bepaling sub 6. ten gevolge zal hebben, dat aan den arbeider voortaan geen voorschot op het loon meer zal worden verstrekt, omdat men den daarvoor door de wet gevorderden omslag te groot zal vinden. Niet duidelijk werd geacht, of onder deze bepaling ook zal vallen het leenen van geld door den werkgever aan den arbeider, niet onder den naam van voorschot op het loon. Opgemerkt werd, dat ten platte lande, waar de huurprijzen van de woningen met bijbehoorenden grond in verhouding tot de loonen vaak betrekkelijk hoog zijn, het geval alleszins denkbaar is, dat de werkgever van den arbeider, wegens wekelijkschen huurprijs van eene woning, meer te vorderen heeft dan het een vijfde gedeelte van het uit te betalen weekloon, hetwelk hij, volgens de beperking in het tweede lid gesteld, hoogstens in vergelijking mag brengen. Gevolg daarvan zal dan zijn, dat de werkgever niet in staat is den bedoelden huurprijs geheel te doen aanzuiveren en dat in het algemeen werkgevers minder gemakkelijk geneigd zullen zijn hunnen arbeiders eene woning te verhuren. De leden, die hierop wezen, zouden de redactie van het tweede lid zoodanig willen zien gewijzigd, dat ten aanzien van den huurprijs van eene woning de beperking tot een vijfde gedeelte van het loon niet zou gelden de werkgever, die op zijnen arbeider geen andere vordering dan wegens den huurprijs van eene woning had, zou dan met schuldvergelijking tot twee vijfde gedeelten van het loon mogen gaan. Gevraagd werd, of onder de schulden des arbeiders ten aanzien van welke schuldvergelijking is toegelaten, niet behooren te worden genoemd de kosten van verpleging en geneeskundige behandeling, die de werkgever blijkens art. 16382/ in sommige gevallen geheel en in andere ten deele, voor zooverre zij de zevende en volgende weken der ziekte betreffen, op den arbeider ;

mag

verhalen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 206

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken