Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 404

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 404

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

460

„Eerste Afdeeling. Algemeene Tusschen

Boek wordt

bepalingen.'"

artikel 125 en den Derden het volgende ingevoegd:

Titel

van het Eerste

„Tweede Afdeeling. Van de

wijze van procedeeren in zaken, betrekkelijk tot eene arbeidsovereenkomst of tot zekere aannemingen van werk.

Art. 125 a. De behandeling van zaken, betrekkelijk tot eene aanneming van werk, waarvan de kantonregter zonder hooger

beroep kennis neemt, of tot eene arbeidsovereenkomst, geschiedt overeenkomstig de gewone regelen, voor zooverre daarvan bij de navolgende artikelen niet is afgeweken.

De

eischende partij zal te harer keuze den kantonwiens regtsgebied de arbeid gewoonlijk wordt verrigt, of den kantonregter binnen wiens regtsgebied de wederpartij woonachtig is, schriftelijk verzoeken eenen dag te bepalen, waarop de zaak ter teregtzitting zal worden behandeld. Het verzoekschrift bevat eene opgave van den naam, de voornamen en de woonplaats des verzoekers, van den naam en de woonplaats der wederpartij, mitsgaders eene mededeeling van de vordering en van de gronden, waarop dezelve steunt. Bij algemeenen maatregel van bestuur zal een model van het verzoekschrift worden vastgesteld het gebruik van dit model zal

Art. 125 b. binnen

regter

;

echter niet verplicht

zijn.

Art. 125 c. Binnen twee dagen na ontvangst van het verzoekdoor den kantonregter geeft de griffier aan beide partijen bij aangeteekenden brief kennis van den dag en het uur, waarop de zaak ter teregtzitting zal dienen die dag zal niet vroeger worden gesteld dan vijf, en niet later dan twaalf, dagen na dien, waarop de regter het verzoekschrift heeft ontvangen. Bij de kennisgeving aan de wederpai tij wordt een afschrift van het verzoekschrift gevoegd. De kennisgeving geschiedt volgens een model bij algemeenen maatregel van bestuur vast te stellen. schrift

;

Art. 125 d. De kennisgeving des griffiers, bij het vorig artikel bedoeld, zal ten opzichte van partijen de kracht hebben van eene

dagvaarding. Art. 125 e. Indien bij de behandeling der zaak ter teregtde regter of een der partijen het wenschelijk oordeelt dat omtrent het al dan niet bestaan van eenig gebruik, of omtrent eenig ander punt in geschil het advies eener Kamer van arbeid

zitting

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 404

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken