Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 521

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 521

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

509 grooteren dan den atmosferischen luchtdruk zal worden of wordt uitgevoerd, bij de onder diens bevelen werkzame ambtenaren

alsmede

bij

den medisch-adviseur

bij

Artikel

De

de arbeidsinspectie.

4.

inspecteur van den arbeid kan

bij

een

in

deze wet bedoeld

bouwwerk voor de nakoming van bepalingen van den

in artikel

i

vermelden algemeenen maatregel van bestuur voorschriften geven, welke voor den bestuurder verbindende zijn. Artikel

5.

Wanneer de

bestuurder zulks verlangt, verstrekt de inspecteur van den arbeid het voorschrift schriftelijk. Een voorschrift bepaalt den termijn, binnen welken er aan voldaan behoort te zijn. Een schriftelijk gegeven voorschrift wordt gedagteekend. Artikel

6.

Heeft de bestuurder bezwaar tegen een hem verstrekt schriftelijk dan kan hij binnen twee dagen na de dagteekening van het voorschrift daarvan schriftelijk in beroep komen bij Onzen Minister, met de uitvoering van deze wet belast. Onze Minister beslist na onderzoek. Bij de beslissing kan het gegeven voorschrift worden gehandhaafd, gewijzigd of vernietigd. Onze Minister zendt onmiddellijk een gedagteekend afschrift van zijne beslissing aan den bestuurder. voorschrift,

Artikel

Een

7.

beroep gegeven, treedt in de plaats van het voorschrift, waartegen beroep is ingesteld. Voor den bestuurder vloeit geenerlei verplichting voort uit een voorschrift zoolang daartegen beroep kan worden ingesteld en zoolang omtrent een daartegen ingesteld beroep niet is beslist. voorschrift, in

Artikel

8.

De bestuurder mag met de werkzaamheden onder grooteren dan den atmosferischen luchtdruk eerst aanvangen op den achtsten dag na dien, waarop hij aan den inspecteur van den arbeid, bedoeld in artikel 3, heeft gezonden a.

eene opgave van de plaats, waar de werkzaamheden zullen verricht en van het tijdstip, waarop zij zullen aanvangen

worden

b. eene opgave van het vermoedelijk aantal personen, hetwelk op het geheele werk alsmede van dat, hetwelk onder grooteren dan den atmosferischen luchtdruk werkzaam zal zijn; c.

het

een volledig werkplan met teekeningen, volgens welke

werk

zal uitvoeren.

hij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 521

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken