Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 245

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 245

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

301

met al haar formeele vereischten belemmerend werkt. Evenzeer, dat de kosten in menig geval een ernstig bezwaar kunnen opleveren. En dat de bevoegdheid voor onvermogenden om kostelooze procedure aan te vragen, terwijl het dat bezwaar wegneemt, weder andere bezwaren medebrengt. ook dat wordt gereedelijk Natuurlijk gevolg van een en ander toegegeven zal zijn, dat de gekrenkte partij in sommige gevallen de rechtskrenking maar liever zal dulden dan haar te weerstaan. En dat ten slotte de moeilijkheid van rechtsverwezenlijking wel eens de waarde van het den arbeider wettelijk toegekend recht zou kunnen verminderen, en het gevoel van rechtszekerheid zou kunnen verzwakken. Ook voor hem, die de als algemeene stelling opgezette bewering, dat de werkgever, vermoedende, dat tegen hem eene rechtsvordering niet zal worden ingesteld, zich allerlei grootere en kleinere inbreuken op des voorschrift van de dagvaarding

arbeiders rechten zal veroorloven, niet zonder protest mag laten doorgaan, ligt dus de onderstelling voor de hand, dat, tengevolge van een en ander, de arbeidsovereenkomst een deel van hare beteekenis zal kunnen inboeten. Het is op grond van deze overwegingen, dat de Regeering alsnog eene poging heeft beproefd, eene vereenvoudiging en bespoediging, gepaard met eene vergemakkelijking, der procedure aan te brengen, waardoor aan de in het Voorloopig Verslag geopperde, gegrond geachte, bezwaren zooveel mogelijk wordt te

gemoet gekomen. Art.

VI

behelst deze nieuwe regeling.

§11. In § 4 der Memorie van Toelichting heeft de Regeering breedvoerig uiteengezet, welke redenen haar hebben bewogen in deze wetsvoordracht alleen eene plaats in te ruimen aan het individueele arbeidscontract en daarin niet ook de collectieve arbeidsovereenkomst op te nemen. Zij is door hetgeen sommige leden tegen die uiteenzetting hebben aangevoerd, geenszins overtuigd geworden eene onjuiste beslissing te hebben genomen. Het was haar aangenaam te vernemen, dat vele leden zich met die beslissing ten volle konden vereenigen. Volkomen juist wordt door die leden opgemerkt, dat de uitdrukking: „collectieve arbeidsovereenkomst" niet nauwkeurig het begrip aangeeft, dat wordt bedoeld. Natuurlijk kan die uitdrukking dientengevolge aanleiding geven tot misverstand en evenzeer kunnen het opschrift en de inhoud van § 4 der Memorie van Toelichting uit dienzelfden hoofde zoodanig misverstand bevorderen. Edoch, naar het wil voorkomen, toch alleen bij dezulken, die voor de eerste maal met het begrip in aanraking komen. Want dat zij, die van de organisatie van den arbeid, eene ook maar oppervlakkige studie hebben gemaakt, zich door een en ander op een dwaalspoor zouden laten leiden, valt niet wel aan te nemen. Trouwens, dat zulks ook slechts bij één lid der Kamer

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 245

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken