Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 367

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 367

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

355

Andere leden zagen van dit laatste het nut niet in; zij meendat de bepaling ook voor in wonenden weinig zou baten,

den,

ontduiking gemakkelijk schijnt men heeft daartoe den leerling als loopjongen aan te geven, zooals b.v, bij boekdrukkers gebeurt, door wie tegen een gering loon een loopjongen in dienst wordt genomen, die, wanneer hij geen boodschappen te doen heeft, het vak leert.

aangezien

;

slechts

//. Krachtens deze bepaling zal in de leerovereenkomst de tijd moeten worden aangewezen, waarop de aan den leerling uit te keeren aanmoediging zal ingaan. Men meende, dat daartegenover ook het recht van den patroon moest worden erkend om geen aanmoediging te geven, wanneer de leerling die niet verdient; voor den leerling zou daarin een prikkel gelegen zijn om zijn best te doen. Door sommigen werd overigens gevraagd, of niet aan het in Drenthe gevolgde leerlingstelsel, waarbij de patroon eene vergoeding ontvangt voor de opleiding, de voorkeur toekomt.

Men vroeg, of het niet aanbeveling zou verdienen, aan het hoofd of den bestuurder bij de wet de verplichting op te leggen, omtrent den inhoud der door hem te sluiten leerovereenkomsten aan den burgemeester alle inlichtingen te verstrekken, welke door dezen mochten worden verlangd. ArL 28. Hier treedt het privaatrechtelijk karakter der leerovereenkomst zoo sterk op den voorgrond, dat het bij de beschouwingen van algemeenen aard omtrent dit hoofdstuk besproken bezwaar met betrekking tot gemeentebedrijven en daarmede op ééne lijn staande takken van 's Rijks dienst duidelijk aan het licht komt. ArL

Gevraagd werd, hoe men zich de uitvoering van deze moet denken voor het geval de burgemeester, of wel het college van burgemeester en wethouders, zelf het hoofd of 31.

bepaling

de bestuurder is. De uitdrukking „zoo spoedig mogelijk" scheen vaag. verschillende toepassing van de bepaling onmogelijk te maken, kwam het sommigen leden wenschelijk voor die uitdrukking te vervangen door „binnen acht dagen".

Om

ArL

32.

Verscheidene

leden

verklaarden

aan eene regeling

van den duur van den leertijd bij algemeenen maatregel van bestuur weinig waarde te hechten. Die algemeene maatregel zal, meenden deze leden, eene groote speelruimte moeten laten, aangezien daarbij met verschil in ijver, aanleg en bekwaamheid zal moeten worden rekening gehouden zoo zal niet verder kunnen worden gegaan dan de bepaling, dat b.v. een goudsmidsleerling een leertijd van 2 tot 5 jaren zal mogen hebben. Andere leden betwijfelden de juistheid van deze opvatting. ;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 367

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken