Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 171

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 171

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

227 Toelichting, dan ook als een bewijs, dat de Regeering de consequentiën van haar stelsel niet durft te aanvaarden werd eene splitsing, als in het ontwerp-DRUCKER voorkwam, in dit ontwerp opgenomen, dan zou die bepaling kunnen vervallen, zooals zij in het ontwerp-DRUCKER dan ook niet werd aangetroffen. Haar bestaan zal dit groote nadeel met zich brengen, dat niet alleen minderjarigen ouder dan achttien jaar, maar ook tallooze minderjarigen beneden dien leeftijd zonder hunne ouders of voogden daarin te kennen in dienstbetrekking treden en na verloop van eenigen tijd zullen worden beschouwd als onvoorwaardelijk gemachtigd tot het aangaan van de feitelijk bestaande arbeidsovereenkomst. Juist daardoor zal aanleiding worden gegeven aan onververschillige ouders en voogden om zich van alle bemoeiing met de aan hunne zorg toevertrouwde minderjarigen, ook wanneer zij nog geen achttien jaar zijn, ontslagen te rekenen. Een tweede weg, waarlangs de practijk aan de al te strenge eischen van art. 1637^ zal weten te ontsnappen, zal, naar de bovenbedoelde leden meenden de schriftelijke machtiging zijn, die volgens het ontwerp aan den minderjarige zal kunnen worden verleend. Men zal den minderjarige, die den leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, «ene algemeene machtiging verstrekken en zoo hem de vrijheid weten te verschaffen, die hij naar de bepalingen van het ontwerpDRUCKER zoude hebben. Maar het nadeel van de voorgestelde regeling zal weer zijn, dat ook minderjarigen beneden achttien

van

;

jaar van eene schriftelijke, algemeene machtiging zullen worden voorzien en dan op eigen initiatief en risico zich eene dienstbetrekking zullen kunnen zoeken. Ook hier opent het ontwerp weer eene geschikte gelegenheid voor onverschillige ouders en voogden om zich op gemakkelijke wijze van de zorg voor een minderjarige te ontslaan. Werd de onderscheiding uit het ontwerp-DRUCKER in dit ontwerp overgenomen, dan zoude ten aanzien van minderjarigen beneden den leeftijd van achttien jaar de bevoegdheid tot het verleenen van eene schriftelijke machtiging, óf wellicht g'eheel kunnen vervallen of althans aan meer beperkende bepalingen kunnen worden gebonden of het stelsel van het arbeidsboekje

zou aanvaard kunnen worden.

Sommige leden verklaarden tegen eene splitsing der minderjarigen als in het ontwerp-DRUCKER bezwaar te hebben, omdat de voorgestelde wettelijke regeling algemeen is en alle arbeidsovereenkomsten omvat. Terwijl er naar hunne meening minder bezwaar tegen zou bestaan, dat jongelieden uit den arbeidenden stand, die den leeftijd van achttien jaren hebben bereikt, ten aanzien van het aangaan van arbeidsovereenkomsten met meerderjarigen worden gelijkgesteld, vreesden zij ten aanzien van andere jongelieden, die bijv. eene wetenschappelijke of hoogere technische opleiding ontvangen, van die gelijkstelling nadeelen. Op deze jongelieden achtten zij geheel van toepassing hetgeen in de Memorie van Toelichting wordt opgemerkt, dat de vrijheid welke

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 171

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken