Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 465

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 465

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

5^1

welke loonklasse, in liet in dat artikel laatstbedoelde geval, tot welke loonklasse de verzekerde behoort. De verzekeringscontroleur doet van zijne beslissing mededeeling aan den verzekerde, den werkgever en de ziekenkas. Ingeval de ziekenkas eene erkende ziekenkas of eene districtsziekenkas is en opnieuw is bepaald tot welke categorie van verzekeringsplichtigen de verzekerde behoort, vermeldt de mededeeling tevens de gevarenklasse, waartoe deze behoort. Artikel 182. In een geval als bedoeld in het eerste lid van artikel 181 is over de eerste 30 dagen, te rekenen van den dag der in artikel 179, eerste lid, bedoelde aangifte geene verzekeringspremie aan de ziekenkas verschuldigd.

Artikel 183.

Wanneer door een verzekerde naar de meening der ziekenkas het voorschrift van artikel 179, eerste lid, niet is nagekomen, bepaalt de verzekeringscontroleur op haar verzoek de categorie en de loonklasse, waartoe de verzekerde behoort of alleen de loonklasse, indien slechts hiervan de bepaling wordt verzocht. De verzekeringscontroleur doet van zijne beslissing mededeeling aan den verzekerde, den werkgever, de ziekenkas en den belanghebbende, die zulks verzoekt. Is de ziekenkas eene erkende ziekenkas of eene districtsziekenkas, dan vermeldt de mededeeling tevens de gevarenklasse, waartoe de verzekerde behoort, tenzij door den verzekeringscontroleur alleen de loonklasse is bepaald. De beslissing van den verzekeringscontroleur werkt terug tot den dag waarop het verzoek der ziekenkas, bedoeld in het eerste lid, is ingediend. Is de verzekerde tot eene hoogere loonklasse gaan behooren, dan wordt hij in geval van ziekte, kraam, of overlijden binnen 3 maanden, te rekenen van den in het voorgaande lid bedoelden dag, voor de bepaling der wegens de ziekte, de kraam of het overlijden verschuldigde schadeloosstelling geacht niet tot eene hoogere loonklasse te zijn overgegaan. Artikel 184.

Wanneer een verzekeringsplichtige, die bij eene erkende ziekenkas of eene districtsziekenkas is verzekerd, tengevolge van verandering in zijne werkzaamheden bij den werkgever tot eene andere categorie van verzekeringsplichtigen is overgegaan, is de werkgever verplicht daarvan binnen 10 dagen, te rekenen van den dag waarop de verandering heeft plaats gehad, schriftelijk mededeeling te doen aan den verzekeringscontroleur van de verzekeringsinspectie, waarbinnen de verzekerde zijne woonplaats heeft.

De

verzekeringscontroleur brengt de mededeeling zoo spoedig

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 465

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken