Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 586

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 586

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

642 (zie o. a. RosiN, Recht der Arbeiterversicherung I bl. 168 en volgende; Piloty, Das Reichs-Unfallversicherungsrecht I bl. 220; het tijdschrift „die Invaliditats- und Alters-Versicherung im Deutschen Reiche", 1 Maart 1903, bl. 57 en 58). Zulks heeft den ondergeteekende aanleiding gegeven door eene uitdrukkelijke wetsbepaling den echtgenoot, die in de onderneming van den anderen werkzaam is, verzekerd te verklaren, om zoodoende alle quaestiën af te snijden, welke zich eventueel in de praktijk bij de uitvoering der wet op dit punt zouden kunnen voordoen.

hebbende Duitsche schrijvers

Deze bepaling heeft dezelfde strekking van art. 3 der Ongevallenwet 1901. Indien bijv. eene gemeente door hare werklieden de gemeenteplantsoenen laat onderhouden dan is de verzekering der werklieden met dat onderhoud belast, wenschelijk. Vandaar de fictie, dat de gemeente geacht zal worden het onderhouden enz. als een Artikel die

als

laatste lid.

3,

van het

laatste

lid

verzekeringsplichtig bedrijf uit te oefenen. Ditzelfde geldt eveneens voor de overige publiekrechtelijke lichamen.

Artikelen 4 tot en met 19. Voor de meer algemeene toelichting dezer artikelen zij verwezen naar de algemeene beschouwingen, bladz. 3 en

Artikel

6.

5.

De dagloonen

zullen niet in alle

gemeenten

gelijk

tevens verschillen zij voor de onderscheidene soorten van werklieden. Bij de vaststelling der dagloonen moet als grondslag genomen worden de verdienste van den werkman in de landbouwbedrijven. De gezamenlijke inkomsten, hetzij in geld, hetzij in natura, vormen den basis. Alle voordeelen, dus ook het recht om volgens overeenkomst of plaatselijk gebruik gras te maaien op het land van den werkgever, vee te weiden enz., moeten in geldswaarde worden omgezet. Met deze factoren heeft de comzijn,

missie van aanslag rekening te houden eveneens met de omstandigheid, dat de loonen in eenzelfde gemeente niet overal gelijk zijn, dat de loonen van mannelijke arbeiders anders kunnen zijn dan die van vrouwelijke, dat de leeftijd van den verzekerde en de aard der dienstbetrekking tevens van invloed kunnen zijn op het loonbedrag. Ten aanzien van den werkman, die tijdelijk in den landbouw werkzaam is, terwijl hij het overige gedeelte van het jaar in een niet- verzekeringsplichtig bedrijf werkzaam is, kan het misschien noodzakelijk blijken een ander dagloon vast te stellen, dan ten aanzien van hem, die geregeld in een landbouwbedrijf ;

werkzaam Tweede

is.

lid.

Deze bepaling komt overeen met het derde

lid

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 586

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken