Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 475

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 475

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

463 bepaling in de praktijk tot moeilijkheden zal aanleiding geven. achtten het verkieslijk, dat, evenals tegenwoordig geschiedt, Zij bij het eindigen van de arbeidsbetrekking de kaart aan den burgemeester worde teruggegeven. Daarmede zou de kans worden afgesneden, dat later geschil ontstaat, of al dan niet de kaart is afgegeven, en op het gemeentehuis zal men van de bepaling geen last ondervinden, aangezien de kaart ongewijzigd weer wordt afgegeven. Tevens zou de verplichte afgifte aan den burgemeester een middel zijn waardoor knoeierij in de kaarten kan worden tegengegaan. De vraag werd gedaan, of de bepaling van het tweede lid wel in overeenstemming is met het wetsontwerp tot regeling van de arbeidsovereenkomst. Hier wordt de schriftelijke goedkeuring van het gezin of van het gesticht geëischt, terwijl bedoeld wetsontwerp eene algemeene machtiging kent (voorgesteld art. 1637 g, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek). §

3.

Van verdere hulpmiddelen.

Art. 418. Men meende, dat ook met betrekking tot de in dit bedoelde verklaring de bepaling behoort te gelden, dat zij, wanneer zij niet duidelijk meer leesbaar is, door eene nieuwe moet worden vervangen. Sommige leden betoogden, dat aan verschillende bezwaren zou worden tegemoet gekomen, indien de in elk werklokaal op te hangen verklaring de namen en voornamen aangaf van de groepsgewijze te vermelden arbeiders, die in dat lokaal werkzaam zijn. Men verwees in dit verband naar de bij art. 385 gemaakte opartikel

merking betreffende de

arbeidslijsten.

Opgemerkt werd, dat de verklaring niet „het aantal" moet bevatten, maar „de opgave van het aantal". Art. het

arbeiders

De opmerking werd gemaakt, dat in dit artikel 420. „bedrijf" de onmiskenbare beteekenis heeft van „onder-

woord

neming". Art. óf2 2. De aandacht werd er op gevestigd, dat het hoofd of de bestuurder, in verband met de hier onder b gevolgde redactie, niet verplicht zal zijn inlichtingen te geven aan de afzonderlijke leden van de in art. 352 bedoelde commissie van advies. Men vroeg, of dit inderdaad bedoeld wordt.

HOOFDSTUK

VIII.

Strafbepalingen.

Sommige leden hadden met leedwezen kennis genomen van de op bladz. 88 der Memorie van Toelichting voorkomende zin-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 475

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken