Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het Ministerie-Kuyper - pagina 10

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het Ministerie-Kuyper - pagina 10

2 minuten leestijd

PRO men van

links beweert,

der

deel

natie

maar die van een „denkend" en„ niet-denkend"

de aanleiding was tot en de rechtvaardiging van

het optreden van dit Kabinet.

tegen

„paganistische

aangebonden,

is

factoren"

Dat

niet tegen „paganisten",

door

dit

kabinet de

strijd

maar werd

reeds zoo herhaaldelijk gezegd, dat het niet hooren

naar deze objectie door de

mannen van

links duidelijk

symptomen

begint te vertoonen van een zekere soort van doofheid, die haar

naam aan ons

bezit

overzee

ontleent.

Ons Nederlandsch volk

nu zeer globaal genomen uit drie ongeveer tegen elkaar opwegende deelen, een schriftgeloovig Protestantsch deel, een dito Roomsch-Katholiek en een niet-schriftgeloovig laatste derde. Geen oogenblik wordt daarmede ontkend, dat onder dit laatste deel religieuse menschen schuilen, ook dezulken, die aan hun Bijbel Zelfs zijn er bij, die de H. Schrift als Gods Woord hechten. bestaat

erkennen,

al zijn

dezulken niet zeer

talrijk

en

al

komen

ze hierin

met hun „derde-deel"-genooten overeen, dat in geen geval die Schrift op den staatkundigen toestand eenigen invloed mag uitoefenen. En nu zijn het de beide eerste „derde"-deelen, die samen op dit oogenblik de meerderheid in de beide Kamers der Staten-Generaal bezitten

en naar wier beginselen alzoo het Kabinet, dat

in

1901

bewind heeft gevoerd. Die beide Schrift-geloovige derde-deelen verwierven die meerderheid na een stembusstrijd, waarbij als shibbolet gold het vóór of tegen de souvereiniteit van God, die zich openbaarde in Zijn Woord, óók op het terrein van Staat optrad,

het

en Maatschappij.

Dat zulks geschiedde, was, zooals gezegd is, noodwendig gevolg van den loop der staatkunde in ons land. Daar geen der staatkundige partijen ooit een zelfstandige meerderheid kan verkrijgen, is regeering door een coalitie de natuurlijke toestand, iets wat dan ook hoegenaamd geen bezwaar oplevert, mits de eischen van den constitutioneelen regeeringsvorm worden geëerbiedigd. In de plaats echter van dien natuurlijken toestand hebben we feitelijk een halve eeew, een kort intermezzo nu daargelaten, geleefd onder een orde van zaken, waarbij het laatste der drie volksdeelen, het niet-schriftgeloovig

De

deel,

de publieke zaak geheel

in

handen had.

schakeering der elkaar opvolgende kabinetten verschilde, maar de

Of

daarom nationaal waren, zelfs volgens de eigenaardige kleur-philosophie van Dr. Bos bij de Onderwijsdebatten, mag betwijfeld. Ze waren het hierom niet, omdat ze

kleur

was

dezelfde.

ze

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 44 Pagina's

Het Ministerie-Kuyper - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 44 Pagina's

PDF Bekijken