Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 458

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 458

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

5i4 gehoord, van oordeel, dat aan het verzoek der ziekenkas behoort worden voldaan, dan doet hij den bedoelden persoon of den verzekeringsplichtige de uitnoodiging bij te adviseeren dienstbrief

te

toekomen. Artikel

156.

Indien een onderzoek als bedoeld in het eerste lid van artikel kan plaats hebben, omdat de deskundige, aan wien het is opgedragen, niet in staat wordt gesteld het te verrichten, of indien aan eene uitnoodiging als bedoeld in het vierde lid van genoemd artikel geen gevolg wordt gegeven, kan de persoon wiens onderzoek is gelast, aan zijne verzekering geen aanspraak ontleenen op eenige schadeloosstelling, over het tijdvak, gelegen tusschen den dag, waarop het onderzoek had moeten zijn ingesteld, en den dag, waarop het onderzoek alsnog heeft plaats gehad. Wanneer de bedoelde persoon op den dag, waarop het onderzoek had moeten zijn ingesteld, niet meer bij de ziekenkas is verzekerd, kan wegens zijne ziekte of kraam geen aanspraak 155 niet

meer op schadeloosstelling worden gemaakt. Artikel

157.

Wanneer een persoon, die volgens deze wet schadeloosstelling ontvangt van eene ziekenkas, bezwaar heeft tegen de voorschriften, welke de deskundige, die hem voor rekening van de ziekenkas behandelt, in het belang van eene goede behandeling of genezing noodzakelijk acht, kan de ziekenkas een onderzoek door een of meer andere deskundigen gelasten. De deskundigen worden op verzoek der kas door den verzekeringscontroleur aangewezen. Ingeval de bedoelde persoon minderjarig is en zijne aanspraak op schadeloosstelling ontleent aan eene verzekering, welke een gevolg is van die van een verzekeringsplichtig persoon, kan de ziekenkas ook een nieuw onderzoek gelasten, als de verzekeringsplichtige tegen de voorschriften van den deskundige bezwaar heeft. De verzekerde of, in het geval bedoeld in het tweede lid, de verzekeringsplichtige heeft het recht binnen een door den verzekeringscontroleur te bepalen termijn aan den controleur den naam van een deskundige op te geven, die alsdan met de overige deskundigen door dezen wordt aangewezen. Wordt van dit recht geen gebruik gemaakt of weigert de aan den controleur opgegeven deskundige aan het onderzoek deel te nemen, dan wijst de controleur, zoo mogelijk in overleg met den verzekerde of den verzekeringsplichtige, een andere deskundige aan. Wanneer een onderzoek als bedoeld in het eerste of tweede lid is gelast en de aangewezen deskundigen of niet in staat worden gesteld het onderzoek te verrichten óf alle of voor het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 458

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken