Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 138

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 138

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

1

128

welke de juistheid der voorspelling hebben gestaafd i). daarvan zij, de bezwaren zullen voor het grootste gedeelte vervallen, indien het bewijs door getuigen, zonder onderscheid van het bedrag der overeenkomst, en in zoo ruim mogelijke mate, wordt toegelaten. De wijzigingen in artikelen 1 940 en 95 voorgesteld strekken daartoe. feiten,

Wat

1

De

voorgestelde wijzigingen

verliezen intusschen hare betee-

kenis, tengevolge van de wetsvoordracht tot herziening van de eerste zes titels van het vierde boek van het Burgerlijk Wetboek,

zoodat zij bij aanneming van dat ontwerp uit de onderhavige voordracht zullen kunnen en moeten vervallen. Worden toch de banden verbroken, waarin het getuigenbewijs naar ons recht thans gekneld zit, dan zal de behoefte verdwenen zijn om de beperkingen van het getuigenbewijs, welke tot de voorgestelde wijziging der artikelen 1940 en 1951 aanleiding gaven, althans buiten werking te stellen waar het de beslechting geldt van geschillen betreffende eene arbeidsovereenkomst. Ten aanzien van de wenschelijkheid in het algemeen om de beperkte voorschriften der artikelen 1933, 1947 en 1960 Burgerlijk Wetboek te doen vervallen, veroorlooft de ondergeteekende zich te verwijzen naar de Memorie van Toelichting behoorende bij

meergenoemd wetsontwerp § 5

en

§

(Titel

III.

Van

getuigenbewijs. §

1,

6).

Dat deze wijzigingen thans in het ontwerp de plaats blijven bekleeden, welke zij in dat van 1901 innamen, vindt zijn grond in de overweging, dat, al mocht onverhoopt de ondernomen herziening van ons bewijsrecht niet tot stand gebracht kunnen worden, het toch wenschelijk blijft althans de twistgedingen, welke uit de arbeidsovereenkomst voortspruiten, aan geene onnatuurlijke belemmeringen ten aanzien van het bewijs te onderwerpen. Artt.

De wijziging is een noodzakelijk gevolg het ontwerp gebruikten term „arbeider" voor alle in plaats van „arbeiders", „handwerkslieden", „dienst-

2005 en 2006.

van den gevallen,

in

boden", enz. Artikel V.

Ook de

wijzigingen, welke in het tweede lid van artikel 754

Wetboek van Koophandel worden aangebracht, zijn het gevolg van de verandering, door het ontwerp in de benaming der overeenkomst aangebracht. In verband hiermede scheen het den ondergeteekende verkieslijk, aan het slot te gewagen van „naar de bijzondere reglementen", enz. in plaats van „behoudens" enz. gelijk het Ontwerp van 1901 deed. des conse'quences de l' abrogation de l'art. 1781 du C. N., in i) PEAUCELLIER, Ree. crit. de législ., Dl. 34 (1869,) bladz. 513 en vlg. ; Glasson, t. a. p., bladz. 17

en

vlg.;

Guillouard,

t.

a. p.,

n9

.

703 en

vlg.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 138

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken