Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 385

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 385

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

:

44i zijne bevoegdheid om na het einde der dienstbetrekking op zekere wijze werkzaam te zijn, is dit beding slechts geldig, indien het bij schriftelijke overeenkomst of bij reglement met eenen meerderjarigen arbeider is tot stand gekomen, en voor zooverre het niet indruischt tegen de rechtmatige belangen des

ïn

arbeiders.

Aan zoodanig beding kan de werkgever geene rechten ontleenen, indien hij de dienstbetrekking onrechtmatig verbroken heeft, of den arbeider door opzet of schuld dringende reden heeft gegeven, om de dienstbetrekking te verbreken. Indien door den werkgever van den arbeider eene schadeloosstelling is bedongen voor het geval, dat deze in strijd handelt met eenig beding, gelijk in het eerste lid bedoeld, zal de rechter steeds bevoegd zijn de schadeloosstelling op eene kleinere som te bepalen, zoo de bedongene hem bovenmatig voorkomt. Artikel 1637/. Alle akten en geschriften betreffende het aangaan, wijzigen of eindigen van arbeidersovereenkomsten, benevens alle stukken, die door den werkgever en den arbeider te zamen of ieder afzonderlijk, hetzij in onderhandschen vorm, lietzij ten overstaan van een openbaren ambtenaar, zonder medewerking van derden, ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden opgemaakt, zijn vrij van zegel en van de formaliteit van registratie of worden, indien deze formaliteit wordt gewenscht, Icosteloos geregistreerd.

Artikel 1637^. De bepalingen van dezen titel zijn niet van toepassing op de overeenkomst tusschen de reederij en den schipper en op die tusschen den schipper en de scheepsofficieren en scheepsgezellen, geregeld in het tweede boek van het Wetboek

van Koophandel. Zij zijn voorts niet van toepassing ten aanzien van personen in dienst van staat, provincie, gemeente, waterschap of eenig ander publiekrechtelijk lichaam, ten ware zij, hetzij voor of bij den aan-

vang der dienstbetrekking door of namens partijen, wet of verordening, van toepassing zijn verklaard.

hetzij

bij

Derde Afdeeling. Vait reglementen en

Artikel 1637

r.

van

boete.

Een door den werkgever, met

werking van anderen, vastgesteld reglement

is

of zonder medevoor den arbeider

verbindend, indien deze schriftelijk heeft verklaard zich dat reglement te vereenigen, en indien tevens is voldaan aan de navolgende vereischten slechts

met

i.

door

dat een volledig exemplaar van het reglement kosteloos vanwege den werkgever aan den arbeider is verstrekt;

of

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 385

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken