Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 202

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 202

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

igo

bevoegdheid worde toegekend, ten einde naar omstandigheden

kunnen handelen. Het tweede Hd van art, 248 bevat eene regehng nomen is uit art. 9 van het Arbeidsbesluit.

te

die overge-

Artt. 249 253. In deze artikelen wordt geregeld de aansprakelijkheid van hoofden of bestuurders. Voor de toelichting van die artikelen meent de ondergeteekende te mogen verwijzen naar hetgeen met betrekking daarmede in het algemeene deel dezer toelichting is opgemerkt. Voorts kan het navolgende worden

aangeteekend. In art. 249 is uitsluitend sprake van de aansprakelijkheid van het hoofd of den bestuurder van eene fabriek, eene werkplaats of eenen winkel voor den toestand, waarin zich zijne inrichting bevindt. In tal

van artikelen worden eischen gesteld, waaraan hetzij sommige werklokalen moeten beantwoorden. Als voorbeeld wordt verwezen naar art. 79, waar wordt bepaald, dat de gemiddelde hoogte ten minste 3 M. moet bedragen. In andere artikelen worden geen eischen gesteld maar verplichtingen opgelegd dit is het geval bijv. in art. 149, waarin wordt omschreven wanneer goed drinkbaar water behoort te worden verschaft. Met het oog op dat verschil in redactie is in art. 249 onderscheiden in de gevallen genoemd onder a en h. alle,

hetzij

;

In art. 252 komt een voorschrift voor, hetwelk nadere toelichting vereischt. Het gaat naar de meening van den ondergeteekende te ver om hem, die geheel alleen in eene werkplaats werkzaam is, altijd aansprakelijk te stellen voor de naleving van de bepa-

met betrekking tot zijne werkplaats zijn gesteld. Ingevolge het bepaalde in art. 251 zal de werkuitgever aansprakelijk kunnen zijn voor de naleving van een aantal eischen, wanneer de alleen werkende persoon voor dien werkuitgever huisarbeid verricht. Ten aanzien van den huisarbeid, die ingevolge art. 76 ongeoorloofd zal zijn verklaard, zal geen verantwoordelijkheid rusten op hem, die te huis geheel alleen werkt; zijn werkuitgever zal hebben te zorgen, dat in of ten behoeve van zijn bedrijf geen arbeid worde verricht, welke ingevolge art. 76 is verboden. Met betrekking tot den geoorloofden huisarbeid moet worden onderscheiden. Is de alleen werkende persoon aan te merken als hoofd of bestuurder van eene werkplaats en werkt hij voor meer dan één werkuitgever, dan zal hij zelf aansprakelijk zijn, terwijl anders de aansprakelijkheid op den werkuitgever zal lingen, die

rusten.

Mocht

het gevolg van de regeling, die in de artt. 251 en 252 neergelegd, zijn, dat tal van werkzaamheden niet meer als dusver in huisarbeid, maar in bepaald daarvoor ingerichte gebouwen, werden verricht, dan zoude de ondergeteekende zich daarin zeer verheugen. Huisarbeid toch geeft veelal aanleiding tot exploiis

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 202

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken