Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 188

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 188

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

176

Art. 197. Het Veiligheidsbesluit kent aan den bevoegden ambtenaar niet de bevoegdheid toe om zelf de electrische inrichtingen te onderzoeken of metingen te doen. Toch moet zijne bevoegdheid daartoe buiten twijfel staan. Met het oog daarop is het artikel opgenomen. Daarbij is tevens voorzien, dat de ambtenaar de noodige medewerking zal kunnen vorderen. Vermits soms bij de onderzoekingen inrichtingen in werking moeten zijn en soms buiten werking moeten worden gesteld, is den ambtenaar de bevoegdheid toegekend om zulks te eischen.

ArL

198.

Wanneer de deskundige ambtenaar van meening

dat in eenig werklokaal bijv. giftige stoffen worden verwerkt of ontstaan en het hoofd of de bestuurder zulks ontkent, dan behoort er zekerheid te kunnen komen wie gelijk heeft. Daartoe het noodig, dat den ambtenaar de bevoegdheid toekomt om is monsters te nemen van hetgeen in de inrichting ontstaat, wordt verwerkt enz. of ten behoeve der onderneming wordt gebruikt. Het hoofd of de bestuurder moet niet slechts het nemen van monsters toelaten maar ook wanneer dit gewenscht wordt hulp daarbij verleenen. Het monster zal niet steeds zijn een product,

is,

de onderneming is vervaardigd maar kan bijv. ook eene hoeveelheid stof, die zich ergens in het werklokaal heeft neergezet. Het monster zal nauwkeurig onderzocht behooren te woorden ten einde naar gelang van den uitslag van dat onderzoek de vraag te beantwoorden of het lokaal al of niet onder de schadelijke behoort te worden gerangschikt. Waar ten behoeve van een in te stellen onderzoek de ambtenaar in de gelegenheid wordt gesteld om monsters te nemen schijnt het billijk ook het hoofd of den bestuurder de gelegenheid te geven om eenzelfde monster te doen onderzoeken door een deskundige, door hem daartoe aangezocht. In het tweede lid is een daartoe strekkend voorschrift opgenomen, hetwelk de noodige bepalingen inhoudt om te waarborgen, dat een soortgelijk monals door den ambtenaar werd meegenomen, zal worden ster,

hetwelk

in

bestaan

uit

onderzocht.

Ten art,

slotte

zij

medegedeeld,

dat

het

artikel

is

ontleend aan

10 van het Arbeidsbesluit.

Ari. 199. Een soortgelijk voorschrift komt in art. 8 der Veiligheidswet voor. In genoemd artikel is sprake van een fabrieksreglement, welke naam in het ontwerp niet voorkomt, omdat het bezigen daarvan aanleiding zoude geven tot misverstand. Volgens mededeeling toch van den Minister van Justitie ligt het in diens bedoelingen om in het ontwerp van wet op de arbeidsovereenkomst eene afdeeling op te nemen, die aan fabrieksreglementen is gewijd. In deze fabrieksreglementen zullen bepalingen worden opgenomen van privaatrechtelijken aard, maar daarnaast

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 188

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken