Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 238

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 238

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

220 het oog op het groot aantal inspecteurs, hetwelk verslag den ondergeteekende voorkomen, dat de bruikbaarheid der verslagen in hooge mate zoude worden bevorderd, indien een bewerkt verslag werd gepubliceerd. Die bewerking zoude bestaan uit het rangschikken voor hetgeen uit elke inspectie is medegedeeld tot een overzicht voor het geheele land. In verband met het tweede lid van art. 370 zij nog verwezen naar de toeHchting der artt. 241 en 242.

Met

uitbrengt, wil het

TWEEDE AFDEELING. Van hulpmiddelen §

I.

Van

bij

het toezicht.

arhcidsUjsten.

Toen de ondergeteekende moest

beslissen

met behulp van welke

administratieve middelen de naleving van de voorschriften der wet het best zoude worden verzekerd, is hij na aandachtige overweging tot het resultaat gekomen, dat overneming ten deze van hetgeen het ontwerp op arbeids- en rusttijden behelsde, wenschelijk moest worden geacht. Niet alleen kan het stelsel van arbeidslijsten, zooals dat in genoemd ontwerp geregeld is, geacht worden niet te omslachtig te zijn voor de hoofden of bestuurders der bedrijven, maar bovendien schijnt %qqx\. ander dusver aan de hand gedaan stelsel evenzeer de nalevdng der verschillende voorschriften te verzekeren. Nog te eerder meende de ondergeteekende het door den toenmaligen Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid aanbevolen stelsel te moeten overnemen, omdat dit tot op zekere hoogte reeds door mannen van de practijk was gekeurd en goed bevonden. Toen toch het Voorloopig Verslag, uitgebracht over het onderzoek van het ontwerp van wet op arbeids- en rusttijden in de afdeelingen der Tweede Kamer was verschenen, werd door de Regeering het oordeel der toen geconstitueerde Kamers van arbeid gevraagd o. a. ook over het gekozen stelsel. Blijkens de Memorie van Antwoord (bijlagen 1900 1901, 16, n". bladz. 30 en 31) hebben destijds 19 Kamers van arbeid 2, van haar gevoelen doen blijken en van die 19 Kamers heeft de meerderheid het stelsel der arbeidslijsten aanvaard. Geen enkele Kamer wenschte het destijds voorgestelde stelsel door eenig ander

vervangen. Alleen werd door sommige Kamers aangedrongen op het invoeren van een stelsel van boekhouding. Tegen het stelsel van boekhouding bestaan bij den ondergeteekende niet minder groote bezwaren dan in de aangehaalde Memorie zijn aangeduid. De ondergeteekende meent te dezer plaatse niet te mogen volstaan met eene verwijzing naar die Memorie, doch wenscht zijne bezwaren in het kort aan te geven. Alvorens daartoe over te gaan, moge eene beschouwing over het

te

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 238

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken