Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 591

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 591

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

64 7

en wanneer zij voor de veehouderij werkzaam zijn. De bepaling van art. 23 heeft tengevolge dat zij uitsluitend zullen vallen onder de bepalingen van het ontwerp. De werkgever behoeft dus geene loonlijsten te houden voor zijn boterfabriek van het bedrijf, dat aldaar wordt uitgeoefend, wordt, evenals zulks het geval is bij een zuiver landbouwbedrijf, door de commissie van aanslag de arbeidsbehoefte vastgesteld en worden voor de aldaar werkzame werklieden, gefingeerde dagloonen aangenomen. ;

HOOFDSTUK

III.

Van de uitvoering der verzekering. Artikel 27, tweede lid. Bij ontstentenis of ziekte enz. van den burgemeester, wordt deze als voorzitter en als lid vervangen door den wethouder, die van de aanwezigen de oudste in jaren is, of, deze ongesteld zijnde, door den daarop in jaren volgenden wethouder. Deze wethouder is dus plaatsvervangend lid der commissie van aanslag en met den burgemeester het eenige lid, dat niet door den gemeenteraad wordt benoemd, maar ambtshalve deel uitmaakt van de commissie van aanslag.

Artikel 28, laatste lid. De keuze van den gemeenteraad behoort zooveel mogelijk te vallen op deskundigen in landbouwzaken, zoodat in de eerste plaats in aanmerking moeten komen zij, die werkzaam zijn of geweest zijn in de verzekeringsplichtige landbouwbedrijven. De keuze is niet beperkt tot den werkgever. Ook de werkman kan zitting hebben in de commissie van aanslag en zulks kan zelfs wenschelijk zijn met het oog op de premiebepaling van den kleinen werkgever, die nu eens werkman dan weer werkgever is. Het is den ondergeteekende niet wenschelijk voorgekomen in het ontwerp te bepalen, dat de commissie uit een gelijk aantal werkgevers en werklieden moet bestaan. In vele gevallen toch is de grens tusschen werkgever en werkman niet altijd scherp te trekken en het is te verwachten, dat de gemeenteraad slechts die personen zal kiezen, welke geacht kunnen wor-

den voldoende op de hoogte te zijn van de positie zoowel van den grooten als van den kleinen werkgever of van den werkgever, die tevens

werkman

is.

Mocht de commissie van aanslag hare taak

niet

met de noodige

onpartijdigheid of nauwkeurigheid vervullen, dan kan de belanghebbende van de beslissing der commissie in beroep komen bij den raad van beroep en den centralen raad van beroep. Indien het de vaststelling der dagloonen betreft, is reclame bij Gedeputeerde Staten toegelaten.

Artikel 35. Indien de administratie eener commissie te omvangwordt, dan behoort de gelegenheid te bestaan, haar een

rijk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 591

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken