Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 500

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 500

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

556

man, die zijne betrekking heeft verloren, in den regel wel niet binnen 30, 21 of, 14 dagen weer een vasten dienst zal vinden.

De

Artikel 40.

voorwaarde, dat de verzekerde ten minste 30 verzekerd geweest, is gesteld om te voorkomen dat bijv. personen, die geen vaste werklieden zijn en op leeftijd gekomen zich tegen eene matige premie tegen de kwalen van den ouden dag wenschen te verzekeren, voor den schijn in vasten

weken moet

zijn

om

loondienst gaan

Het

Artikel 41.

aangenomen mogelijk

bij

aldus hun doel te bereiken. in dit artikel

dat

stelsel,

bepaalde

is

een gevolg van het

samenwonende echtgenooten zooveel

dezelfde ziekenkas moeten verzekerd

de

Artikel 42 (iste lid). artt. 194 en 198.

is

Artikel 43. opgemerkt.

zijn.

Dit artikel worde gelezen in verband met

Ten aanzien van

dit artikel geldt

wat

bij

art.

41

Artikel 44. Het in dit artikel bepaalde staat in verband met 38, sub g. Wenscht de verzekerde niet de aldaar bedoelde verklaring af te leggen, dan zal zijne verzekering, nadat hij 30 dagen buiten het Rijk is verbleven, eindigen, bij zijne terugkomst zal hij zich dus toch opnieuw moeten verzekeren. Maar waarom zou hem dan niet de bevoegdheid gegeven worden om, indien hij zulks in zijn belang acht, de verzekering reeds bij zijn vertrek uit het Rijk te doen eindigen. Het artikel staat in verband met art. 9. art.

Artikel 45

Wanneer de

(is te lid).

werkman

verzekeringsplichtige ophoudt

moet de ziekenkas daarvan kennis bekomen, omdat voor zijne verzekering, zoolang hij geen vast werkman is, volgens art. 191 geen premie behoeft betaald te worden. vast

te zijn,

(2de lid). De verzekering eindigt dus met den 5den heeft opgehouden vast werkman te zijn, terwijl op den 30sten 21 sten of i4den dag zou eindigen.

hij

dag nadat zij

anders

Artikel 46 {is te lid). De hier voorgeschreven aangifte is voor de ziekenkas van groot belang, omdat van den dag af, waarop de verzekerde vast werkman is geworden, voor zijne verzekering weer premie moet worden betaald. geval is de verzekeringsplichtige verzekeren. Al doet hij zulks spoedig, toch loopt hij gevaar in den korten tijd, gedurende welken hij niet verzekerd is, eene ziekte te krijgen, waarvoor hij geene schadeloosstelling zou ontvangen. (2de

lid).

In

het

dus gehouden zich

gestelde

opnieuw

te

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 500

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken