Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 326

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 326

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

314 perkt blijft, maar konden er zich volstrekt niet mede vereenigen, dat men de klein-industrie aan dezelfde regelen wil binden welke voor de groot-industrie doelmatig zijn. Door, gelijk reeds bij de Ongevallenwet 1901 en bij het ontwerp tot regeling van de arbeidsovereenkomst is geschied, op eerstgenoemde een te zwaren druk te leggen, zal men haar een knak toebrengen, welke slechts tot schade kan strekken van de vele arbeiders die ook bij dezen vorm van nijverheid een bestaan vinden te minder scheen dit te rechtvaardigen, omdat juist bij het klein-bedrijf de verhouding tusschen patroon en arbeiders in den regel veel minder gespannen is dan daar waar beider levenskringen zooveel verder uit elkander zijn gelegen en de grens tusschen beider arbeid zooveel scherper is getrokken. De opmerking werd hiertegenover van enkele leden vernomen, dat de kleinindustrie toch ten doode is opgeschreven en dat zulks niet behoeft te worden betreurd, aangezien de toestanden in het klein-bedrijf geenszins gunstiger zijn dan bij de groot-industrie, integendeel de loonen veelal lager zijn en de arbeidsduur langer is. Bovendien werd door sommigen betwijfeld, of het klein-bedrijf zich met reden door het ontwerp bedreigd mag achten onderscheidene bepalingen getuigen onloochenbaar van een streven om het kleinbedrijf in den strijd om het bestaan ter hulpe te komen. ;

;

Enkele leden hadden gaarne gezien, dat de wettelijke regeling arbeidsovereenkomst in dit ontwerp ware opgenomen. Alsdan had tevens de loonregeling daarin eene plaats kunnen vinden en hadden met betrekking tot het stukwerk bepalingen kunnen der

zijn gesteld.

Van verschillende zijden werd krachtig hiertegen opgekomen. Door aan de arbeidsovereenkomst in het tegenwoordig ontwerp plaats in te ruimen zou eene vermenging" ontstaan van publiek- en privaatrecht, welke tot noodlottige staatkundige en maatschappelijke gevolgen zou kunnen leiden. Het vTaagstuk der loonregeling verder is niet alleen buitengewoon ingewikkeld, maar

eene

de gegevens, dienaangaande voorhanden, zijn bij lange niet voldoende om de oplossing ter hand te kunnen nemen. En wat het stukwerk betreft, zoo behoorde niet uit het oog te worden verloren, onder de arbeiders zelf daaromtrent geenszins overeenstembestaat. Als organisatie komen zij er tegen op, maar individueel hebben velen er volstrekt geen bezwaar tegen. De spil waarom het gaat is het loon, dat vaak \-erlaagd wordt naarmate er meer werk wordt afgeleverd. Het stukwerk zonder meer te verbieden, zou bovendien slechts in het nadeel van den arbeider zijn in tal van bedrijven wordt bijkans uitsluitend op die wijze gearbeid en de daarin werkzame personen zouden voor een verbod den wetgever zeker weinig dank weten. Door verscheidene leden werd nogmaals de wenschelijkheid betoogd, dat bij de wet aan sommige categorieën van werkgevers dat

ming

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 326

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken