Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 373

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 373

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

36i leerling

mag

examen

zal

ArL

46.

blijven verrichten totdat hij

met goed gevolg

zijn

hebben afgelegd,

Men meende

in dit artikel

meer dan ééne leemte

te

ontdekken.

Zoo was men, gelijk reeds bij de beschouwingen omtrent dit hoofdstuk in het algemeen werd opgemerkt, van oordeel, dat ook misdragingen, hetzij van de zijde des meesters, hetzij van die van den leerling, tot beëindiging der leerovereenkomst moesten kunnen

leiden.

Ook scheen het billijk De patroon kan zich in

denken aan het geval van verhuizing. eone andere plaats vestigen, maar ook de ouders of verzorgers van den leerling kunnen door omstandigheden genoopt worden van woonplaats te veranderen. In beide gevallen zou het voortduren der leerovereenkomst voor de ouders of verzorgers van den leerling onkosten medebrengen, waarop het sluiten der overeenkomst niet was gerekend, en althans bij in het eerste geval zou het onredelijk zijn hen tot die hoogere kosten te verplichten. Een soortgelijk geval zou zich kunnen voordoen, wanneer de ouders van den leerling kwamen te overlijden en deze daardoor afhankelijk werd van elders gevestigde familieleden, die allicht eerder bereid zouden zijn hem in huis te nemen dan elders kostgeld voor hem te betalen. Het geval van ernstige ziekte, hetzij van den patroon, hetzij van den leerling, scheen eveneens een gegronde reden te kunnen opleveren om de leerovereenkomst te doen eindigen. Voor zooveel noodig merkten de leden, die deze opmerkingen maakten, nog op, dat het hun hetzelfde is, of de genoemde omstandigheden, welke overigens allicht nog zouden zijn uit te breiden, er toe zouden leiden, dat de leerovereenkomst eindigt, dat die ophoudt te werken of dat de duur daarvan afloopt. Hetgeen waarop het aankomt is, dat de band, welke door de leerovereenkomst is gelegd, onder zekere, van den wil der partijen onafhankelijke omstandigheden, moet kunnen worden losgemaakt. Nog werd opgemerkt, dat het artikel geen melding maakt van eenigen invloed, welken het verkrijgen van het diploma van gezel op de leerovereenkomst zou kunnen uitoefenen. Zooals reeds bij art. 22 werd aangetoond, schijnt het in de bedoeling te liggen, dat men kan ophouden leerling te zijn zonder zich aan de werking der leerovereenkomst te kunnen onttrekken. Mocht deze opvatting onjuist zijn, dan zou het verkrijgen van een diploma ook in art. 46 moeten worden genoemd, daar zulks anders, als zijnde van zuiver publiekrechtelijken aard, op de privaatrechtelijke leerovereenkomst geen invloed zou kunnen oefenen. te

ArL 48. Gevraagd werd, of deze wet wel de plaats is om examens voor „andere personen" dan leerlingen te regelen. Geantwoord werd, dat in eene wet, waarin, zooals in dit hoofd-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 373

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken