Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 195

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 195

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

die eene arbeidsovereenkomst aangaan, maar onder een ziekteverzekering niet zullen vallen. In Duitschland, waar eene verplichte ziekteverzekering reeds een aantal jaren bestaat, is desniettemin in § 6 1 6 van het voor eenige jaren vastgestelde Burgerlijk Wetboek eene gelijksoortige regeling opgenomen, als hier wordt voorgedragen. Sommige leden vroegen echter, of in de voorgedragen regeling niet een voorbehoud ten aanzien van de in uitzicht gestelde regeling nopens de ziekteverzekering behoorde te worden opgenomen. Waar krachtens zoodanige verzekering in geval van ziekte wel niet het volle loon zal worden uitgekeerd, maar de daarbij getroffen voorzieningen voor langeren tijd zullen gelden dan die naar de hier voorgedragen regeling, mag het voor den arbeider, die onder beiderlei regeling zal vallen, van belang worden geacht, dat te zijnen aanzien slechts de bepalingen der ziekteverzekering zullen gelden. Verdient daarom, vroegen deze leden, niet aanbeveling een voorbehoud, dat ten aanzien van hen, die onder de regeling der ziekteverzekering zullen vallen, deze regeling voor de thans voorgedragene in de plaats zal treden. Of is het beter een voorbehoud te maken als is opgenomen in § 616 van het Duitsche Burgerlijk Wetboek, dat in geval van ziekte het loon met de uitkeering krachtens eene wettelijke verzekering moet worden verminderd? Ook op het verband tusschen de voorgedragen regeling en de ongevallen-verzekering werd hier de aandacht gevestigd. Is de ziekte, waarvan in art. 1638 c wordt gesproken, het gevolg van een ongeval, een werkman in een verzekeringsplichtig bedrijf in verband met de uitoefening van dat bedrijf overkomen, dan zal hij niet alleen zijn loon blijven genieten maar nog daarenboven een uitkeering van ten hoogste zeventig percent van dat loon kunnen ontvangen. Moet de mogelijkheid van dergelijke cumulatie niet worden voorkomen hetzij door, als in § 616 van het Duitsche Burgerlijke Wetboek, te bepalen, dat het loon met de uitkeering ter zake van de ongevallenverzekering zal worden verminderd, hetzij door voor te schrijven, dat de voorgedragen regeling niet zal gelden voor de gevallen, waarop de ongevallenverzekering van toepassing is? Blijkens de art. 87 en volg. van de Ongevallenwet 1901 treedt de uitkeering krachtens die wet in de plaats voor verplichtingen, die krachtens burgerlijk recht op den werkgever rusten. Moet nu niet eveneens voor dit geval voorzien worden in de gevolgen van het samentreffen van de hier den werkgever opgelegde verplichting en eene uitkeering krachtens de Ongevallenwet? Dat de voorgedragen regeling voor de arbeiders eene gevaarlijke zijde zou hebben, omdat zij de werkgevers er toe zou kunnen bewegen, ten einde aan de opgelegde verplichtingen te ontkomen, in geval van ziekte de dienstbetrekking onmiddellijk op te zeggen, werd van de zijde der voorstanders van die regeling

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 195

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken