Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 131

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 131

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

119

De jongen zal voor de in den algemeenen maatregel genoemde werkzaamheden of soorten van werkzaamheden alleen als leerling in een bepaald bedrijf kunnen worden toegelaten, tenzij hij vóór den

leeftijd

van zeventien jaar het diploma

als volslagen

werkman

mocht hebben behaald. Als leerling zal alleen worden toegelaten de jongen, ten aanzien van wien eene leerovereenkomst is gesloten.

De

leerling wordt gezel door het behalen van een diploma. Deze regeling zal voorloopig slechts voor een beperkt aantal bedrijven van toepassing zijn. De bedrijven zullen bij algemeenen maatregel van bestuur worden aangewezen. Op andere wijze tot aanwijzing van die bedrijven te geraken schijnt niet wel mogelijk. In den aanvang zullen na het in werking treden van het tweede hoofdstuk der wet slechts zeer weinig bedrijven tot de hier bedoelde gebracht moeten worden, maar langzamerhand, wanneer met de in te voeren opleiding van arbeiders gunstige resultaten zullen zijn verkregen, zal overwogen dienen te worden of en zoo ja welke -t- uitbreiding aan de lijst zal zijn te geven. In verband daarmede schijnt de uitvoerende macht met de aanwijzing het best te kunnen worden belast. Daarin dat in de aan te wijzen ondernemingen bepaald aangewezen werkzaamheden niet door een jongen of meisje verricht zullen mogen worden dan als leerling, is een ernstige prikkel gelegen om het nemen van leerlingen en het sluiten van leerovereenkomsten krachtig te bevorderen. Aangewezen zullen uit den aard der zaak moeten worden de werkzaamheden, welke een kennis of bedrevenheid vereischen, die slechts in het bedrijf zelf kan verkregen worden. Een verbod om door jeugdige personen andere werkzaamheden van minder beteekenis te laten verrichten, schijnt

niet gerechtvaardigd.

Naar het den ondergeteekende voorkomt zullen voor het opnemen den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in art. 20, in aanmerking komen bedrijven van handwerksnijverheid, die van den volslagen werkman eene vrij groote kennis of bedrevenheid vorderen. Aangezien intusschen geen scherpe scheiding is aan te geven van de bedrijven, welke behooren tot de handwerksnijverheid en andere, schijnt het niet raadzaam in art. 20 de uitvoerende macht aan banden te leggen. Uit den aard der zaak is het niet in

mogelijk in dat artikel te bepalen, dat uitsluitend bedrijven zullen worden aangewezen, die in eene werkplaats worden uitgeoefend, ten einde daardoor de groote fabrieksindustrie buiten te sluiten. Het uitbreiden van het personeel met één persoon kan van eene werkplaats eene fabriek maken hieruit blijkt, dat ten aanzien van de opleiding van arbeiders niet onderscheiden kan of mag worden tusschen fabrieken en werkplaatsen. Ten einde eene deugdelijke opleiding van arbeiders te verzekeren bepaalt het ontwerp, dat slechts zij leerlingen zullen mogen hebben, aan wie daarvoor eene vergunning is verleend. Deze vergunning wordt verleend door den burgemeester telkens voor den tijd ;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 131

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken