Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 305

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 305

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

3 minuten leestijd

3Ói

Wat de definitie der dringende redenen betreft, heeft de ondergeteekende gemeend in art. 1639 r {nieuw art. 1639 q) de woorden „die, in aanmerking genomen het door den arbeider bedongen loon, redelijkerwijze niet van hem konden verwacht worden" te moeten vervangen door „met eene behoorlijke gedraging jegens den werkgever". Ten gevolge dezer wijziging treedt het karakter van deze dringende redenen duidelijker in het licht: in tegenstelling met de gewichtige redenen van art. 1639.2; (nieuw art. 1639 w vinden zij haren grond in eene onbetamelijke handelwijze van de zijde van de wederpartij zij dragen een odieus karakter, terwijl bij de gewichtige redenen louter billijkheidsoverwegingen, zonder eenige schuld van de zijde der wederpartij in het leven geroepen, de ontbinding der overeenkomst rechtvaardigen. Met het oog op deze eigenaardigheid der dringende redenen, schijnt het juister noch bij den werkgever, noch bij den arbeider te gewagen van eenige verhouding van loon tot arbeid. Aan de argumenten, gebezigd door de tegenstanders van het denkbeeld om onder de dringende redenen voor den arbeider tot verbreking der dienstbetrekking, op te nemen de staking van den arbeid door een zeker deel der mede-arbeiders, zou de ondergeteekende nog willen toevoegen, dat dit geval niet zoude passen in het kader dezer dringende redenen, gelijk dit in de omschrijving in het eerste lid van het artikel is aangegeven. Hetzelfde geldt ook voor het geval, dat een arbeider uit vrees voor lichamelijk letsel niet aan den arbeid durft gaan. Hier is wellicht overmacht aanwezig: een dringende reden in den geest van het ontwerp kan die vrees nimmer zijn. Ter nadere kenschetsing van het juiste verband tusschen de bepalingen van art. 1639^ en art. 1639^ (thans artt. 1639^ en 1639 r) eenerzijds en de bepaling van art. 1639 {nieuw art. 1639 n) aan den anderen kant, veroorlooft zich de ondergeteekende het volgende mede te deelen. De behoorlijk gemachtigde minderjarige immers hier kan alleen van een zoodanigen sprake zijn staat in het algemeen met een meerderjarige volkomen gelijk. Geraakt hij nu in omstandigheden, welke krachtens art. 1639J {nieuw art. 1639 r eene dringende reden uitmaken om de dienstbetrekking eigenmachtig te verbreken, hij zal daartoe kunnen overgaan zijn wettelijke vertegenwoordiger echter zal daartoe evenmin bevoegd zijn als bijv. tot opzegging der dienstbetrekking. Is deze echter van oordeel, dat de minderjarige in het belang van diens eer, leven of lijf de dienstbetrekking behoorde te verbreken, terwijl de minderjarige zelf daartoe onwillig is, dan zal de vertegenwoordiger art. 1639 o {nieuw art. 1639;?) te baat kunnen nemen om de dienstbetrekking te doen eindigen. Dit artikel is echter veel meer dan een correlatief van art. 1639 (nieuw art. 1639/-); ook wanneer er voor den minderjarige geene dringende reden bestaat de dienstbetrekking te verbreken, zal het kunnen gebeuren, dat de wettelijke vertegenwoordiger zich :

:

)

;

)

:

.f

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 305

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken