Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 175

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 175

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

i65

ware de uitkeering der ongevallenrente zijn uitgekeerd, voortgezet, wordt aan den verzekerde over die 4 maanden (f 80 f 48) f 32 aan ongevallenrente uitgekeerd en stort het bestuur der Rijksverzekeringsbank f 48 in het invaliditeits- en ouderzou

domsfonds. Ware op i Augustus de beslissing van den raad van beroep door den Centralen raad bevestigd, dan zou de ongevallenrente, over de maanden Januari tot en met Maart uitbetaald, niet worden teruggevorderd. De invaliditeitsrente over die maanden, ten bedrage van f36, zou echter niet ingehouden maar uitgekeerd zijn, indien de Rijksverzekeringsbank geen ongevallenrente had toegekend en de f 36 worden dus door het bestuur der Bank in het ongevallenfonds gestort. Een ander voorbeeld is het volgende. Een verzekerde door een bedrijfsongeval invalide geworden, krijgt een invaliditeitsrente van f 250 en een tijdelijke uitkeering krachtens art. 20 Ongevallenwet naar reden van f 280 's jaars, tegelijkertijd 1901 ingaande. Bij de toekenning der invaliditeitsrente wordt beslist, dat het geval van art. 43 aanwezig is en de invaliditeitsrente wordt dus niet uitgekeerd over den tijd, waarover de verzekerde de tijdelijke uitkeering ontvangt. Daarna wordt den verzekerde «en ongevallenrente van f 210 toegekend; aan invaliditeitsrente ontvangt hij dan verder het verschil tusschen f 250 en f 210. d. i. f 40 per jaar. Een paar jaren daarna vraagt de verzekerde op I Januari verhooging der ongevallenrente; zij wordt hem op I April toegekend, tot een bedrag van f 70 per jaar, ingaande op I Januari te voren. De invaliditeitsrente wordt dan verder niet uitgekeerd. Over de 3 maanden aan de toekenning der verhooging voorafgegaan komt den verzekerde, behalve het reeds ontvangene, aan ongevallenrente nog toe f 17.50; daaruit wordt aan het invaUditeits- en ouderdomsfonds vergoed het over die 3 maanden betaalde, d. i, f 10 en de overblijvende f7.50 worden aan den getroffene uitgekeerd. Het tweede lid betreft uitsluitend het in het eerste lid voorzien geval, dat invaliditeitsr^//^^ is toegekend het derde lid regelt het geval, waarin geen invaliditeits;'<?;/^é^ is toegekend, omdat de rente lager zou zijn dan f26. Aan den verzekerde, wien een ongevallenrente van bijv. f 200 is toegekend, wordt een invaliditeitsrente van f 100 niet uitgekeerd hij mag niet in een beteren toestand verkeeren, indien zijn rente minder dan f 26 per jaar bedraagt. De uitkeering in art 36 bedoeld wordt dus niet bevolen. De beslissing over het recht op die uitkeering wordt aangehouden tot definitief beslist is over de aanspraak op ongevallenrente. Wordt deze toegekend, dan wordt het verzoek om invaliditeitsrente afgewezen, indien de invaliditeitsrente minder dan f 26 per jaar zou hebben bedragen; wordt daarentegen de ongevallenrente in laatste instantie ontzegd, dan wordt de bij art. 36 bedoelde uitkeering bevolen. ;

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 175

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken