Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 583

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 583

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

639 waarin de onderneming is geplaatst, is vastgesteld. welke over het loopende jaar door den werkgever is verschuldigd. De betaling dezer premie geschiedt, evenals zulks in de Ongevallenwet 1901 is bepaald, op het postkantoor op de betaaldagen, welke door den Minister, met de uitvoering der wet belast, worden vastgesteld. Van den aanslag der commissie en van de vaststelling van den verzekeringsplicht door het bestuur der Rijksverzekeringsbank staat beroep open bij den raad van beroep en ien centralen raad g-e varenklasse,

Het product

levert de premie op,

van beroep. Uit het bovenstaande blijkt, dat de premie eens per jaar over een tijdvak van een kalenderjaar wordt vastgesteld. Vangt dan de verzekeringsplicht aan in het loopende boekjaar, is slechts premie verschuldigd over den tijd na den aanvang van den verzekeringsplicht. Bij staking van het bedrijf in het loopende boekjaar behoeft slechts premie te worden betaald tot aan het tijdstip der staking. Het is niet te vreezen, dat de taak der commissiën van schatting te zwaar zal zijn. Is eenmaal bij de invoering der wet de taxatie der verschillende ondernemingen geschied, dan bepaalt de taak der commissie zich daarna hoofdzakelijk tot het controleeren der gedane taxaties en tot het aanslaan van nieuwe ondernemingen. Dergelijke commissiën van aanslag zijn niet vreemd in onze wetgeving. Ook de wet op de bedrij fsbelasting kent eene commissie van aanslag, bestaande uit een ambtenaar en leden door verschillende colleges aan te wijzen, terwijl de wet van 5 April 1870 {Staatsblad n. 63) het college van zetters instelt, waarvan de burgemeester ambtshalve lid en voorzitter is en de leden door den Commissaris der Koningin uit eene opgave van den gemeenteraad uit ingezetenen der gemeente worden benoemd. Waar onder de landbouwers reeds nu het vereenigingsleven van groote beteekenis is, behoeft niet te worden gevreesd, dat er geen voldoende en bekwame personen gevonden zullen worden, die bereid zullen zijn in de commissiën zitting te nemen. Het groote voordeel dezer commissiën is, zooals reeds eerder is gezegd, dat de administratiekosten der verzekering betrekkelijk gering kunnen zijn, dat de landbouwer door deskundige collega's of andere bevoegde personen wordt aangeslagen en dat hij weinig in aanraking zal komen met ambtenaren. Evenals dit het geval is bij de Ongevallenwet 1901, is ook het ontwerp aan den werkgever de bevoegdheid gegeven, om, indien hij zulks wenscht, zelf het risico te dragen van de verzekering of dit over te dragen aan eene naamlooze vennootschap of rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging. De desbetreffende bepalingen komen zooveel mogelijk overeen met de artikelen 52 tot en met 60 der Ongevallenwet 1901. De regeling der schadeloosstellingen, het onderzoek en de

in

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 583

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken